Vil utvikle lokale plantesorter lokalt

Nå undersøkes muligheten for at planteforedling kan skje mer lokalt, altså der hvor plantene skal brukes. I såkalt deltakende planteforedling er bonden en aktiv partner i prosessen.

I Norge er all planteforedling sentralisert i Graminor AS. I artikkel på Skog og Landskap går det fram at det nå undersøkes om det er interesse for å etablere et nettverk av deltakende planteforedlere i Norge.

Planteforedling handler om å forbedre planteegenskaper og utvikle nye sorter som for eksempel kan gi økt avling, være mer motstandsdyktige mot sykdom, eller som blir tidligere modne. Mat- og fôrvekster foredles hovedsakelig for å gi sikre avlinger som er enkle å høste.

– I konvensjonell planteforedling testes sortene vanligvis et annet sted enn der de skal brukes. I deltakende planteforedling er det annerledes. Lokale sorter testes lokalt, sa Salvatore Ceccarelli på et seminar om deltakende planteforedling i Oslo i forrige uke.

Deltakende planteforedling tar utgangspunkt i bøndenes egen kompetanse og utvikler plantesorter som er tilpasset lokale miljøforhold, eller har spesielle egenskaper. Metoden kombinerer desentralisering og bøndenes deltakelse og er særlig populært i utviklingsland.

– Ideen er at mens plantene utvikler seg så kan bøndene gå i åkeren og velge seg ut sorter. Det blir som å gi dem en slags levende genbank, sa Ceccarelli.

Tilpasning av nye sorter til et aktuelt miljø starter dermed samtidig som foredlingsprosessen pågår, ikke etter lansering av en ny sort. Formålet er blant annet å ta vare på det biologiske mangfoldet og utvikle lokalt tilpassede sorter som er mer robuste og tilpasningsdyktige i et endret klima.

Kommentarer