Mange branntilløp i landbruket

Et høyt antall norske bønder opplever tilløp til brann på gården, viser en ny undersøkelse. Som oftest er årsaken knyttet til det elektriske anlegget.

3,6 prosent av bøndene har opplevd branntilløp de siste to årene, ifølge undersøkelsen som er foretatt av Agri Analyse for Landbruksforsikring.
– Det betyr rundt regnet 750 branntilløp i året, eller drøyt to hver eneste dag. Svarene viser hvor viktig det er å intensivere arbeidet med skadeforebygging i næringen, sier Linda Stubsjøen, bransjeansvarlig i Landbruksforsikring og selskapets representant i Landbrukets Brannvernkomité (LBK).
Fire av ti branntilløp oppstod i driftsbygninger. 33 prosent skjedde i bolighus på gården.
– Deretter er det et langt sprang ned til utendørs areal med 13 prosent av branntilløpene, og uthus med 10 prosent, sier Stubsjøen.
To tredjedeler av hendelsene er knyttet til elektrisitet. 40 prosent skyldtes det elektriske anlegget, mens 27 prosent var knyttet til elektrisk utstyr.

Vil snu utviklingen
I LBK samarbeider Landbruksforsikring med brann- og bygningsmyndigheter, landbrukets organisasjoner og andre forsikringsaktører. Komiteen jobber med analyse, kunnskapsformidling og koordinering av skadeforebyggende tiltak.
– Funnene i den nye undersøkelsen samsvarer godt med det bildet vi har kartlagt ved tidligere målinger. Situasjonen er ikke tilfredsstillende, og det jobbes målbevisst for å bedre utviklingen, sier Pål Arne Oulie, styreleder i LBK.
Tiltak mot branner knyttet til elektrisk anlegg og utstyr har høy prioritet i det skadeforebyggende arbeidet. Komiteen har blant annet utarbeidet en ny sjekkliste for produksjonsbygg i landbruk og gartneri.
– Den gir veiledning om ettersyn av el-anlegg, og kobler dette opp mot lovpålagt internkontroll og HMS-forskrift. Dette er et fleksibelt verktøy, som gjør det enklere å oppfylle forskriftskravene og redusere risikoen på eget bruk.

Skjerpet el-kontroll
LBK ønsker også at kravene til el-kontroll skjerpes, og vil ha på plass en egen, teknisk spesifikasjon for elektriske anlegg i landbruksbygg.
– Vi trenger standarder som er mer egnet enn de som følges i dag, og kontrollen av el-anlegg bør foretas av uavhengige fagfolk med dokumentert kompetanse. Vår anbefaling er dessuten at gjennomgangen inkluderer termografi, for å avdekke varmegang, sier Oulie.
Det årlige skadeomfanget som følge av brann på norske gårdsbruk er betydelig.
– Fasit for 2014 kjenner vi ikke ennå, men i 2013 var det 315 større branner med skader over 100 000 kroner i norsk landbruk. Totalt kostet landbruksbrannene 526 millioner kroner, sier Håvard J. Djupedal, administrerende direktør i Landbruksforsikring.
Han håper det brede samarbeidet i regi av Landbrukets Brannvernkomite skal bidra til å snu utviklingen.
– Mye kan oppnås gjennom treffsikre tiltak med bred forankring i hele næringen.

Kommentarer