Inderøy-landbruket i kortfilm

En ny film om Inderøy-landbruket på sju minutter viser på en flott måte mangfoldet som finnes i den aktive landbrukskommunen. Den ble nylig presentert for første på Gjørv Gård.

Med god hjelp og støtte fra bønder, leverandører, mottakere, kommune og filmselskap har Lokal Landbruksinformasjon, Inderøy (LLI), tatt initiativet til å lage en presentasjonsvideo av landbruket på Inderøy. Filmen er produsert av Gidd Media, og inneholder mye faktaopplysninger og klipp fra de fleste produksjonene du finner i landbruket i kommunen.

Brosjyren var gammeldags.
Ideen om en presentasjon av landbruket i Inderøy med en film kom fra Ketil Verdal, landbruksansvarlig i Inderøy kommune.

Inderøyfilm

FIKK LAGET FILM: Ideskaper, Ketil Verdal til høyre, er svært godt fornøyd med resultatet av filmen, produsert av Gidd Media med Patrik Grønli, til venstre og Ole Andreas Vestrum.

– Vi har hatt en brosjyre med mange opplysninger om landbruket. Den siste var laget så langt tilbake som i 2005, og vi registrerte at svært få fant interesse i å ta den med. Tenkte nytt, og tenkte på videsnutter, vet mye blir presentert slik. Det handlet om å få til en ny vri på presentasjonen. Gjennom dette filmprosjektet har vi møtt mye positivitet. Veldig greit også å få sponsormidler til å realisere filmen, forteller Verdal, som også er medlem av styringsgruppa for prosjektet.

Mange dager i felt.
Forholdsvis ferske, Gidd Media, i Steinkjer fikk i oppdraget å lage presentasjonsfilmen.
– Vi så på dette som et utfordrende og spennende prosjekt. Her fikk vi møte mange mennesker i forskjellige næringer, og de var veldig positive til å delta. Det var litt spesielt å følge en hel vekstsesong. 20 dager var vi ute i felt. Mellom 30 og 40 timer med rå-opptak er redigert ned til 7 minutter, forteller Ole Andreas Vestrum og Patrik Grønli i Gidd Media.

– Dette har vært et helhetlig prosjekt. Svært lærerikt, og vi får snakke med gårdbrukerne om alt mulig. Nå håper vi andre ser dette og ønsker å få produsert film fra oss. Vi er åpen for utfordringer, sier Patrik og Ole Andreas. De er to av tre i mediafirmaet som ble etablert i 2011, og som har fått annerkjennelse ved å levere lokale nyhetssaker til TV2.

Vil rekruttere elever til landbruksskolen.
Lederne i Inderøy Bondelag, Reidar Pedersen, og Ole Kristian Stuberg, var svært fornøyd med innholdet i filmen.
– Vi skylder også en stor takk til sponsorene som gjorde prosjektet gjennomførbart, sier Pedersen og Stuberg.

Filmen har hatt en kostnadsramme på 190 000 kroner.

– Her vises mulighetenes landbruk. Nå er det viktig at denne filmen blir brukt aktivt. Vi ser i den sammenheng mot å rekruttere elever til Mære Landbruksskole, og å få den vist det til tiendeklassingene. Filmen er om det tradisjonelle landbruket. Anerkjente «Den gylne omvei» har sin egen profilering.

– Den nye landbrukspresentasjonen mener vi er en god teknisk kvalitet. Vi er svært glade for å ha fått dette i gang og er stolte av resultatet, sier bondelagslederne, og får støtte fra Hans Reidar Hammer i styringsgruppa.

De involverte var positivt overrasket over det store oppmøte til lanseringen. Bondevenn, Arne Bredland, var konferansier med mange tanker om landbruket i dag og i fremtida. I pausen fikk alle servert smakfull hjortegryte fra Gjørv Gård. Ingen tvil om at det er god fremtid for landbruket i Inderøy kommune, der en fjerdedel av arbeidsstyrken er tilknyttet næringa på en eller annen måte.

Karle Melhus følger på reisen gjennom landbruk og kulturlandskap med kommentarer. Filmen ligger lett tilgjengelig på Youtube ved å søke på Inderøylandbruket.

LLI består av Inderøy Bondelag, Sandvollan Bondelag, Småbrukarlaget, Produsentlaget, Skogeierlaget, Sandvollan Bygdekvinnelag, Inderøy Saulag, Inderøy Svinavlslag, Inderøy hest/feforsikring.

Her er filmen:

 

 

Kommentarer