DEN HARDE KJERNE: Fra venstre, Sigmund Kulås, Jon Magne Bremseth, Jan Dahl og Odd Magne Storflor har kaffe i sentrum og ku som tema.

Prater ku mellom fjøstidene

STJØRDAL: Annenhver onsdag i den mørke årstid møtes melkeprodusenter til ku-kaffe i øvre del av Hegra. For dem er de timene et godt tilskudd faglig og sosialt til å være gode melkebønder.

Det er totalt 10 gårdbrukere igjen i dette området med melkeproduksjon. Hvem som er med varierer, men gjennomsnittlig stiller rundt halvparten.

– I dag er vi den harde kjerne, framholder den muntre kvartetten.

Sigmund Kulås (52), Jon Magne Bremseth (48), Jan Dahl (40), og Odd Magne Storflor (36), har alle fått gårdsdrift inn med morsmelka. Kulås og Bremseth har allerede lang fartstid i yrket. Dahl har holdt på for egen regning siden 1998 og Storflor flyttet hjem og bygde nytt fjøs for få år siden. Stort sett er det ikke noe tema for ku-kaffen, men opplevelser og hendelser i egen drift blir delt.

– Jeg hadde ei ku med melkefeber i dag, berettet Jon Magne Bremseth.

Slik kommer praten inn på hvordan de hver enkelt angriper utfordringer i fjøset.

– Vi gir og får impulser fra hverandre, derfor blir det fag uten at vi tenker videre over det, tilføyer Kulås.

 

Mellom elgjakt og påske.

For gårdbrukerne i dette området er melkeproduksjon det mest nærliggende for fulltids gårdsdrift. Storflor har korn i tillegg etter som han bor såpass nært havnivået at det går å få til gode avlinger. Som den yngste av melkebøndene i nedslagsfeltet, har han gjort den største investeringen av dem med nytt fjøs og melkerobot.

I stua hos Storflor på Kilnes var det denne onsdagen uformell ku-prat, og det var tydelig  felles interesser utenom ordinær drift også.

– Vi holder på med disse treffene mellom elgjakta og påske, kommenterer Jan Dahl.

Helt tydelig at jaktinteresse er en fellesnevner med høy prioritet.

Jordnære gårdbrukere.

Realisme og forsiktig optimisme råder blant firkløveret, og praten er deretter.

– Vi må se på grunnlaget som finnes til gårdene. Det er det vi må handle ut ifra. Vi synes det er viktig at barna får ei forståelse av at dette er et fint yrke med fleksibilitet.  Negativ tone må vi for all del prøve å unngå, sier de.

Odd Magne har ny driftsbygning. Jan bygde nytt fjøs for noen år siden. Sigmund ser på muligheten med eksisterende bygningsmasse, og Jon Magne har tanker om ei ny tomt etter uttak av fjellmasse til oppgradering av kommunevei.

– Dette er en vinnvinn situasjon som innebærer gode muligheter, sier Bremseth.

Gårdbrukerne har forskjellig ståsted i sine investeringer, men utfyller hverandre på en god måte. Fagpraten om ku blir den samme til alle og løsninger blir humørfylt drøftet med en undertone av alvor.

Statuettokse.

Det er rundt 15 år siden ku-kaffen kom i gang. Da var det flere melkeprodusenter, og det var kun i Forradal.

– I starten hadde vi kaffemøtene på ettermiddagstid. Det ble ønske om formiddagen og slik er det blitt, forteller Sigmund Kulås.

Samstemte er de om at den sosiale biten kanskje er den viktigste selv om fagprat preger samtaleemnene. Avdrått er oppe som tema, og grunnen ligger i at Jon Magne Bremseth har en okse som ble kåret til Norges beste for 2014, og dermed statuettokse.

– Det er vel litt tilfeldig kanskje, sier en ydmyk Bremseth, men får skryt av de andre tre for godt avlsarbeid.

Etter kaffen blir det en liten tur innom nyfjøset på Kilnes for å ha litt dyrekontakt. I skrivende stund er siste ku-kaffe for sesongen gjennomført og ved neste møte handler sikkert praten like mye om elg som ku.

kukaffe

BETRAKTER KALVENE PÅ KILNES: Et sveip innom fjøset hører med før tur heim. Fra venstre, Jon Magne Bremseth, Odd Magne Storflor, Jan Dahl og Sigmund Kulås.

 

 

Kommentarer