REKKEVIDDE: For å fjerne kratt og busker flere meter fra veien trengs det solide maskiner og våkne sjåfører.

Ryddig langs veiene

Morten Kulstad fra Vuku i Verdal har de siste årene slått utrolig mange meter med gras og kratt langs våre veier. Det hele starta for 9-10 år siden og etter det har firmaet og metere med stelte veistrekninger økt betraktelig.

– Nå er vi 10-11 mann som jobber mer eller mindre fulltid med dette, sier Kulstad. Sesongen starter sist i mai og da går det for fullt til først i juli. I juli er det roligere og da tar de fleste av oss ferie. Så starter det på igjen og sesongen varer til siste halvdel i september.

Kravene til hvordan det skal se ut langs de offentlige veiene har endra seg mye de siste årene. Sikten for veifarende skal være god. Det fører til stadig sterkere fokus på gras og kratt like inntil veien.

Fra Stjørdal i sør og til og med Snåsa i nord sørger Kulstad og kompani for at det blir rydda. Dessuten har de det meste på Fosen. Når sesongen pågår for fullt, kjøres det to skift. Maskinene går uavbrutt fra tidlig morgen til sene kveld. I år regner de med å arbeide ved E 6 på nattens tid. Det er for mye trafikk på dagtid når det gjelder sikkerhet, men også for å få til mest mulig effektivitet i arbeidet.

– Jo, maskinparken har vokst, forteller Kulstad. Den begynner etter hvert å bli ganske stor. Og det er jo en av årsakene til at vi sysselsetter alle mann gjennom hele året. Når sesongen er over, er det mange ting som skal etterses og repareres. Når maskinene går en 70 til 100 timer i uka gjennom sommeren, blir det litt å se over når høsten kommer.  Men det er klart, sier han, – det er muligheter for en del avspasering vinters tid.

5 årskontrakter er det som inngås med Vegvesenet.

– Kunne gjerne vært lengre tid, men det gir i hvert fall muligheten til å komme brukbart ut av det med tanke på de investeringer som må gjøres når en kontrakt starter. Nå er vi heldige og alle våre avtaler slutter ikke samme år.

Det må være kraftige saker som skal ta krattet ved veiene. Med de nye krav og forskrifter som gjelder skal det renskes opptil 10 meter ut fra veien. Noe som gjør at maskinene som står på veikanten må være kraftige. Det blir ei bra tyngde når et kraftig klippehode beveger seg så langt unna traktoren eller maskinas senter.

I år har Kulstad blant anna investert i tre nye maskiner. De ble kjøpt gjennom Fôrsentralen, Steinkjer og samarbeidet med dem fungerer meget bra, sier Kulstad. I og med at vi handler såpass mye og de vil yte den service og oppfølging som råd er, har de bygd opp et skikkelig reservedelslager. Noe som gir oss en så god trygghet som vel mulig.

Dessuten er det nå greit å handle med noen som kan de produktene de selger og som vet hva dette dreier seg om.

Kulstad nevner også sine Energreen som er en meget god maskin for blant anna kantklipping. Med svingbar førerhytte får føreren en god arbeidsstilling og god sikt. Noe som er viktig for de som jobber langs veiene. Maskina er utstyrt med flere klippehoder, blant anna 4 sagblad, ypperlig til greinsaging.

Selv om det er hovedsakelig i Nord Trøndelag Kulstad og hans menn jobber, er de også andre steder og tar en tørn. De har hatt en god del arbeid på Møre, de har slått mye i Valdres blant anna. Og så er det en del private som enten skal ha rydda en skogsbilvei, gårdsvei eller anna. Det går som regel greit å ta slike jobber inni mellom. Men noe vi ser på der og da.

Vi har Vegvesenet som hovedentreprenør og med Mesta og Veidekke som underentreprenører.

Morten Kulstad har også en del kyllingproduksjon, mens de godt 100 dekar med dyrkajord forpaktes bort.

Kulstad 1

KANTER: – Disse maskinene er gjestvinte og svært greie, forteller Kulstad. I år kjøpte han tre slike. De skal få prøvd seg når sesongen starter om litt.

Kommentarer