EKTEPARETS FAVORITTPLASS: Stor og fin uteplass med god utsikt. Helga før Landbrukstidende var på besøk hadde 70 bryllupsgjester gleden av å nyte godværet og omgivelsene på Setran Gård.

Gårdsopplevelser mellom bakkar og berg

NÆRØY: Ekteparet Frode Setran (52) og Anna Setran (48) driver Setran Gård ved Salsbruket. Med svært beskjedne ressurser av dyrket mark er gården gjort om til en hektisk arbeidsplass med fokus på opplevelser.  De nytter det naturen har gitt de av fortrinn og er besøksgård og godkjent 4H-gård. Her kan de besøkende senke skuldrene og delta i daglige gjøremål og en rekke aktiviteter.

Frode og Anna har snart drevet slektsgården til Frode i to tiår. I 1996 kom de flyttende fra Sømna, hennes hjemkommune, der de begge hadde faste jobber. Han som miljøvernleder og hun som gartner. Etter overtakelse fikk de raskt bruk for sin kompetanse i driften med gården. Frode er fjerde generasjon på Setran. De viderefører på en måte driften til foreldrene, som satset på turisme i tillegg til småbruket.

– Da vi tok over var vi enige om at vi ville satse, og ambisjonene lå på gårdsferie. Gården hadde i ti år vært uten dyrehold og holdt på å gro igjen. Min utdannelse med vekt på kulturlandskap fikk vi satt ut i praksis, Vi var klare på at vi måtte få åpnet opp overalt og enda føler vi at vi ikke er helt i mål med denne jobben, forteller Frode Setran.

Gården ser veldig flott ut med velstelte jorder og beiter. Hundremeters vis med skigard rammer inn de forskjellige områdene med aktiviteter. Ingen tvil om at her gjøres alt for at besøkende skal trives.

setran

Endrer kurs.

At det ikke alltid blir slik en tenker er ekteparet Setran et godt eksempel på. De fikk forespørsel fra kommunen om de kunne tenke seg avlastningsoppgaver slik at barn og unge kunne få komme til gården for opphold av ulik varighet. I regi av sammenslutningen Gårdsopplevelser Nord fikk de et kursopplegg som gjorde de i stand til å håndtere slike oppgaver.

– Utviklingen har gått og dette har blitt vårt hovedarbeidsprosjekt. Vi føler vel at vi har lyktes også. På den annen side, å ta ansvar for barn og unge med spesielle behov, er ikke enkelt. Noen vanskelige utfordringer gjør at vi nå går tilbake og tenker mer på det vi i utgangspunktet hadde til intensjon, gårdsferie, forklarer Frode og sender en anmodning til andre.

– Noe som er viktig å ta med, er at ikke noe forsikringsselskap vi kontaktet var villige til å tegne avbruddsforsikring. Det sier vel noe med risikoen ved å investere for mye i slike prosjekt.

Viktig å appellere til alle.

Gården brukes som en ressurs. Gårdsferie for turister og gårdsopplevelser for barn og unge. Bygninger, kulturlandskap og aktiviteter er i stor grad tilrettelagt for bevegelseshemmede. De deltar i daglige gjøremål der hovedfokuset er kontakt med dyrene, turer og aktiviteter. Leiropphold er noe de satser på, og har mange aktiviteter å tilby. Sjøfiske, innlandsfiske, paintball, fjellklatring, i tillegg til det som er relatert til dyreholdet.

– Det gjelder å appellere til begge kjønn, poengterer Frode.

Eiendommen Setran har tre tusen mål med areal, derav et eget fiskevann og mange muligheter.

– Det vi får høre av de som er her er at de liker atmosfæren. Stillheten. Luften – at vi ligger litt oppe fra fjorden. Alt innrammet av fjell gir en god miks for sjelen.  Vi ser at ungdommene roer seg ned under oppholdene.

Neste år er det vinter og sommerferie de satser mest på når det gjelder å ta imot barn og unge.

– Maksimalt har vi 12 personer samtidig, sier Anna Setran. Hun jobber 80 prosent stilling i barnehage på Nærøy og har utenom stort engasjement innen frivillighet. Hun var pådriver i å få startet opp 4H i Salsbruket. Og derav kom muligheten for å bli en 4H gård, den eneste med statusen i Namdal. Setran er også eneste besøksgård i ytre Namdal.

Selskapet Gardsopplevelser Nord er en viktig aktør for erfaringsutveksling og struktur. Anna er nestleder i det selskapet. Det er en liten og smidig organisasjon som ordner alt det praktiske. Organiserer gårdsverter. Avklarte betalingssatser og de står for fakturering til de besøkende. Organisasjonen har eget kvalitetssikringssystem og gir svært ordnede forhold.

setran

KOSELIGE DYR: Harmoni preger dyrene hos Anna og Frode Setran. Der har de det fritt og godt. Geitebukken hadde selv funnet ut hvordan han kunne komme i frihet ved å åpne grinda.

 

Økologisk drift.

Gårdsdriften går på å produsere mest mulig grovfôr på de arealene som er tilgjengelig.

– Fra november skal vi legge om til økologisk. I prinsippet er vi det allerede men vi har holdt litt igjen i tilfelle det ble for lite grovfôr og måtte kjøpe rundballer. Nå har vi bestemt oss for at om det blir litt lite får vi heller redusere antall dyr, sier Frode og forteller at gården er medlem av Hanen. Frode er også engasjert innen lokalpolitikken og er styremedlem i Hanen Trøndelag. Paret synes å være med i det meste av lag- og foreningsaktivitet i nærmiljøet.

Vil skape noe spesielt.

Det som kjennetegner Frode og Anna er at de ser fremover, nye muligheter med gården.

– Vi ønsker å utvikle Setran til å bli en gårdsmøteplass der vi kan ta imot grupper. Overnatting har vi til om lag 35 personer. Busslaster kan komme på dagsbesøk, og vi ønsker å utprøve noe servering av lokal mat. Målsettingen er å få reist et bygg i tradisjonell byggestil, men med mye bruk av glass slik at det blir en følelse av å sitte ute om du er inne. For å løfte konseptet har jeg lyst til å få tak i en bakerovn. Det er mye som kan utvikles/lages. Veien over fra Høylandet mot kysten burde hatt en langt høyere status som turistvei og det bør ligge muligheter i den forbindelse, tenker Frode Setran.

setran

GISLE NYTTER MULIGHETEN: Frode åpnet grinda og grisen var ikke tungbedd. Geita benyttet seg samtidig å gå inn i buret for å ta for seg lauvveksten.

 

Nytter kompetansen.

Ved siden av gårdsdriften har Frode hele tiden arbeidet med kulturlandskapsprosjekt. I starten, etter at de kom til Setran, jobbet han i Nærøy kommune med miljøsaker, men startet etter hvert egen virksomhet med hjemmekontor og landskapsplanlegging.

– Det er en sammenheng mellom kulturlandskap og verdiskapning. En må se etter nye muligheter og så må det være inntjening i prosjektene. Det er mye som kan pakkes inn i dette. Vi har en kobling til Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU). Jeg har tatt oppdrag sammen med Frode Aarvik. Han har bakgrunn som biolog og har drevet kulturminnet jekta «Pauline». Miksen oss i mellom, og våre erfaringer viser seg å være god. Det hele startet med at TFoU kom hit på besøk for flere år siden og etter det har det vært en kobling, forklarer Frode Setran.

Setran gård er en stor eiendom med lite mulighet for tradisjonell gårdsdrift. Eierne har allikevel klart å løfte frem bruket til en betydelig arbeidsplass i Nærøy kommune. Med tro og pågangsmot viser de muligheter for et levebrød mellom bakkar og berg utmed havet.Se for øvrig hjemmeside: http://www.setran.no/

setran

LUFTIG OG USJENERT: Setran Gård har tre kilometer til nærmeste fastboende. Eiendommen har sjøen, dyrka jord, kulturlandskap, ferskvann og fjellterreng. (foto: Jørgen Hjelmesøy)

Kommentarer