NYTT FAVORITTDYR: Ranghild Nes er glad hun har anskaffet kasjmirgeiter, og geita er tydeligvis stolt av den nye Nofence-klaven.

Kontroll uten gjerdekostnader

GJEMNES: Nofence har brukt mye tid ved å teste på gode løsninger for å slippe dyr på beite uten fysisk gjerde og allikevel ha full kontroll. Nå er prøvetiden over og produktet kan slippes i markedet for sau, geit og storfe. Den nye teknologien kan ha stor effekt på hvordan utmarka brukes av gårdbrukeren.

Ideen til produktet kan spores tilbake til 90-tallet. Den unge Oscar Hovde Berntsen, i dag 43 år, ønsket at geitene på heimgården skulle ha et fritt liv uten fysiske stengsler. Han er teknisk interessert og utdannet seg til automasjonsmekaniker. Ideen modnet over tid og det var mye spekulasjon. En prototype med elektronisk halsbånd ble laget med 50 eksemplar i 2013. Fra 2015 ble det tatt i bruk på geit via pilotkunder. Utviklingen med GPS-teknologi har gjort det mulig å ha kontroll på hvor dyrene befinner seg med radiobjeller. Her brukes samme teknologi, men det er et helt annet bruksområde ved at bonden kan kontrollere hvor buskapen skal oppholde seg.

MONTERING: Birgit Solenes er i full gang med å ferdiggjøre Nofence-klaven til stadig nye kunder.

– Det er spennende om hvilke tilpasninger gjør næringa. Hvordan blir gårdene drevet med ny beiteteknologi. Svært interessant tid vi går inn i, konkluderer gründer og teknisk leder Oscar Hovde Berntsen.

Stor interesse.

Oppsetting av gjerder foregår på tilnærmet samme måte i dag som mange tiår siden. Landbruket er i rask utvikling men har allikevel holdt på det tradisjonelle for å holde kontroll på buskapen. Et annet moment er at «gjenglemte» gjerder kan skape utfordringer for alle dyreslag. Interessen for nyvinningen Nofence er betydelig.

-Dette er unikt i verdenssammenheng med virtuelle gjerder. Vi har kommet lengst og har et fungerende produkt. I år kjører vi pilotprosjekt over hele landet på storfe med 110 brukere og 50 på sau. Dette er for å få testet ordentlig i kontrollerte former. Vi har fått løst utfordringer fra tidligere tester. Målet for sesongen er å få solgt fem tusen klaver. Interessen er betydelig med åtte hundre kunder, og vi kunne fått solgt mye mer. Neste år regner vi med å kunne møte kundebehovene enda bedre ved å få produsert et større antall, forteller Harald Harstad, ansvarlig for markedsføring og salg.

God dyrevelferd.

Det har vært en lang prosess å få Nofence-klaven godkjent av Mattilsynet. Eksperter ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet konkluderte med at geitene ikke lider noen nød ved grundig testing. Både landbruksnæringa og landbruksdepartementet har vært positive. Nå er det vitenskapelig dokumentasjon på at Nofence ikke medfører noen svekkelse i dyrevelferden. Harald Harstad forklarer hvordan produktet fungerer og viser på skjermen.

– Et beiteområde blir definert via GPS-koordinater. Via GPS får dyret vite at den nærmer seg den virtuelle grensen. Halsklaven gir en kort vibrasjon og en varsellyd starter. Frekvensen på lyden øker når dyret nærmer seg «gjerdet». Dersom det ikke snur blir det et strømstøt i nakkeregionen, som er langt lavere enn ved strømgjerder. Slik lærer dyrene hvordan de kan bevege seg. Det lønner seg i en innkjøringsperiode å ha de i en mindre inngjerding.

Full oversikt.

Når det har blitt tillat med virtuelle gjerder til kommersiell bruk både på storfe og småfe er det en mulighet for at dette kan ta helt av. Den første gården som har tatt dette i bruk på storfe er i Eidsvåg i Nesset kommune. Christopher Cowan har ammekyr med dexter og høylandsfe. Produktansvarlig ved Nofence Magnus Gabrielsen blir med en tur i utmarka for å vise hvor dyrene befinner seg.

KONTROLLERER BEITEOMRÅDER: Harald Harstad viser beiteområdet til Christopher Cowan og hvor dyrene befinner seg. Harstad har oversikt over alle klaver firmaet har levert via nettet.

– Nå ser jeg på telefonen at de er rundt en halvkilometer unna, vi får oss en fin tur, sier Gabrielsen.

Og selvsagt er de akkurat der Magnus viser. Teknologien er treffsikker. Det holder med 2G-dekning for at dette skal fungere tilfredsstillende.

– Dette nye verktøyet for dyrehold betyr ikke at en skal utelate tilsyn, men driften blir på enklere måte. Tror dette må være noe av de største nyvinningene innen dyrehold på lang tid, konkluderer Gabrielsen og ser litt inn i glasskula.

– Tenk om dette blir så stor suksess at vi kan opprette et fond til å finansiere å få bort gamle gjerder.

Friluftsmennesker er vant til å tenke at når de går gjennom ei grind eller passerer en ferist at de kan møte på beitedyr.

– Via teknologien kan det henges opp en QR-kode ved strategiske steder og ved å scanne telefonen kan hvem som helst finne ut hvor de er i terrenget. Dette blir da et øyeblikksbilde. Slik kan en unngå uønskede episoder, forklarer Gabrielsen og viser til at kostnadsbildet med teknologien går raskt nedover med økt volum.

Å sette opp og å vedlikeholde nettinggjerder medfører en ikke ubetydelig kostnad innen dyrehold.

Solcelledrevet batteri.

Christopher Cowan har prøvd ut Nofence-klaven på sine dyr ei stund og har skaffet seg noe erfaring.

– Jeg har nå gjerdet inn med GPS-koordinator et par kvadratkilometer. Følger med på mobilen hvor de befinner seg, og jeg er en tur opp i skogen hver dag med litt kraftfôr når jeg er hjemme. Synes dette er helt fantastisk og det er spennende å følge med batteritiden på klavene som lades via solceller.

UT I VERDEN. Gründer Oscar Hovde Berntsen, t.v. og salgssjef Harald Harstad er spente på framtida, og hvor denne nyvinningen vil føre.

Harald Harstad forteller at når batterikapasiteten blir redusert til et minimum så er den viktigste funksjonen med det virtuelle gjerdet intakt. Gårdbrukeren kan kontrollere kapasiteten på batteriet via sin digitale enhet.

Konfliktdempende.

Et stort poeng ved bruk av Nofence-teknologien er at utnyttelsen av beiter kan foregå på en helt annen måte. Det må være en fordel at beitedyr henter så mye som mulig av grovfôret i utmarka der det ligger tilgjengelig uten innsatsfaktorer. Ved å flytte det virtuelle gjerdet jevnlig vil det sørge for friskt beite. Systemet er også konfliktdempende da det enkelt kan styre unna ved å lage et gjerde rundt hytteområder eller andre steder det ikke er ønsket at buskapen skal oppholde seg.

Landskapspleie.

Geit er trolig de beste landskapspleiende dyr og med Nofence-teknologien kan den ta hånd om oppgaver offentligheten kan ha stor nytte av. Veikanter og andre områder som ikke ønskes tilvokset vil på en rimelig måte bli holdt åpent. Og når «plenklipperen» i tillegg kan bidra til matproduksjon må det være et vinnvinn. Ragnhild Nes har anskaffet seg noen kasjmirgeiter.

– Vi fikk tak i fire geiter i fjor og med klavene fra Nofence har det fungert kjempebra. Ser ut til at kje lærer av mor når de går sammen. Nå har jeg fått et nytt favorittdyr som holder kulturlandskapet i hevd. Fokuset på gården er ikke å drive bare fjøset men hele gården, sier den kommende bonden på Nes i Ålvundfjord.

Patent.

Nofence på Batnfjordsøra startet opp i 2011 og teller i dag 13 ansatte. Fire jobber direkte med kundestøtte.

– Ved å ta skrittet ut i verden handler det mye om å vokse i riktig tempo. Vi må klare å følge opp kunden. Det er mye ny kunnskap, forklarer Harald Harstad.

Nofence-klaven har fått tildelt DOGA-merket i 2018, som er en annerkjennelse innen design. Produktet er patentert i Norge og USA, og i utgangpunktet gjelder det hele Europa når det først er godkjent her i landet.

Elektronikken til Nofence-klaven blir produsert og testet ved bedriften Simpro på Løkken i Meldal kommune. Klavene blir satt sammen på Nofence i Batnfjordsøra.

FØRST I LØYPA: Høylandsfeet til Christopher Cowan er på den første gården med storfe der Nofence-klaven er i bruk.

Kommentarer