Kan feitt frå raps erstatte palmeoljeprodukt i kraftfôret?

Palmeolje har dei seinare åra fått mykje negativt fokus på grunn av at delar av palmeoljeproduksjonen ikkje er bærekraftig. I tillegg har det vore mykje fokus på helsa til oss menneska i forhold til mengde og type feitt i dietten. I desse samanhengane har palmeolje fått eit svært negativt omdøme. Palmeoljen inneheld ein god del metta feitt i form av palmitinsyre (C16:0). Det er ei av dei metta feittsyrene som kan ha negativ effekt på vår helse.

Hvordan sikre en best mulig overvintring av enga?

Hver vår er vi alltid spent på hvordan overvintringen av enga har vært. Seinest i vår det mye overvintringskader i landsdelen. Mye av dette skyldes værforholdene som vi bare må akseptere, men som drivere kan du også gjøre driftsmessige tiltak som bidra til å sikre en best mulig overvintring av enga. En del av disse tiltakene koster ingen ting, men krever en bevisstgjøring og endring av praksis. Hvis resultatet blir bedre overvintring vil dette være god betaling.

Kjøreskader