FORINGSANLEGG: Automatisk fôring har tatt av i de senere årene. Gunnar Kåre Røe forteller om mange nye fôringsanlegg rundt omkring.

Satser som nytt SAC senter

De satser videre, satser bredere og mener bestemt at de har en spennende og givende tid foran seg. Firmaet Gunnar K. Røe AS fra Halsa har drevet innen landbruk i flere år. De har over tid bygd seg opp slik at de i dag er en ledende bedrift innen automatisk fôring og brannsikring.

Nå har de fått en fot til å stå på. De har fra årsskiftet tatt over service for SAC melkeanlegg og blitt et av tre SAC senter i Norge.

– Vi tror ikke Effektiv melkeanlegg kommer til å fly til himmels fordi om vi nå har ansvaret for Midt-Norge, sier Gunnar Kåre Røe. – Men det er en del anlegg ute i vårt distrikt og gledelig at vi også, allerede i starten, har fått forespørsler fra brukere som har planer om bygging eller omgjøring.  Brukere som vil at vi forteller hva vi og vårt melkeanlegg har å by på. Når det gjelder salg av nye melkeanlegg skjer det i samarbeid med SAC Norge, forteller Røe.

Utvider aktiviteter

Firmaet utvider nå lagerkapasitet ved lagret de har i Halsa på Nord-Møre. Arbeidstokken er også utvida og nå er det 9 mann i alt. Ikke alle jobber heltid, men de aller fleste gjør det.

Danskene vil nå satse her i landet og også de bygger opp kompetanse på dette feltet. De ser for seg en langt sterkere aktivitet her i landet enn i de siste årene.  Med et utvida lager med de mest vanlige slitedelene skal de nå serve SAC kundene på en rask og effektiv måte.
– Det vi tenker på først og fremst, og det som er svært viktig, er å være i fremste rekke når det gjelder den tekniske utviklinga. Teknikken, utviklinga, går så fort, så å si hver dag er det noe nytt. Vi er nødt til å ha en arbeidstokk som kan ta til seg det nye som skjer og sette det ut i praksis.  Ikke minst gjelder dette innen melking og roboter eller melkestaller for den saks skyld. Anleggene skal fungere til alle døgnets timer. Det krever sitt. Heldigvis kan mye ordnes over telefon, data og nett. Vi har døgnkontinuerlig vakt om noe skulle hende, forteller Røe.

– Så en ser, så å si alt vi foretar oss i dag har med data og datateknologi å gjøre.

Røe er tydelig på at dette er noe som koster og som krever mye. Arbeidsstokken må til en hver tid være oppdatert og det er ikke gratis å tilegne seg den kunnskapen. Men det er ingen vei utenom. Vi er nødt til og vi er det, oppdaterte til enhver tid.

Sammen med flere andre samarbeidspartnere kan de også være med på å tilby alt når det gjelder nye driftsbygninger fra planlegging på tegnebrettet til fullt ferdig fjøs klart for innflytting.

Fôring

Automatisk fôring har virkelig tatt av i de senere årene. Røe forteller om mange nye fôringsanlegg rundt omkring. Flere og flere oppdager de store fordelene ved å spare tid, samtidig som de vet at dyra får rikelig og riktig fôr til en hver tid.
– Og med slike automatiske anlegg der maten porsjoneres ut, unngår en også mye fôrspill. Noe som i seg selv er både kostnads- og arbeidsbesparende.

– Vårt samarbeid med de ledende produsentene på dette området. Vår kompetanse og erfaring når det gjelder montering, service og å finne de rette løsningene for det enkelte fjøs og bruker har gjort at disse anleggene går og går uten nevneverdige problemer.

Noe av det beste med våre produkter er fleksibiliteten. Ikke minst der det skal automatiseres i gamle driftsbygninger.

Brannvarsling

– På det området jobber vi både mot landbruk og industri, samt private, sier Røe. Elotec er et sikkert system og har mange brukere. Dette er også noe som krever at vi er oppdaterte og finner de rette løsningene på de enkelte steder. I arbeidsstokken vår har vi nå folk som er spesialister også på dette feltet.

Så jo, de ser lyst på framtida, ei framtid der teknologi og sunt bondevett skal finne de beste og mest effektive løsninger for bøndene.

Gunnar Røe

SATSING:  De satser friskt i et langt fra voksende marked. Antall melkeprodusenter har ikke økt i de senere årene. – Men vi har flere bein å stå på, sier fra v. Jørn Ola Engdal, firmaets leder Gunnar Kåre Røe og Ingebrigt Seter.

Kommentarer