I begynnelsen av januar 2013 begynte det nye logistikksenteret i Väderstad å ta form.

Väderstad fortsetter å satse og vokse

Väderstad-Verken økte omsetningen i 2012 til 2,1 milliarder svenske kroner. Det er en økning med 16% i forhold til året før.

I løpet av fjoråret var det 93 nyansettelser og i dag er antall ansatte nesten ett tusen, av disse jobber 800 i Sverige. Samtidig gjennomførte selskapet en storinvestering i et nytt reservedelssenter, Väderstad Parts, og i markedsselskapet i Litauen.

Totalt økte produksjonsarealet med vel 5.000 kvadratmeter. En ny fløy ble bygd for produksjonen av den nye såmaskinen Tempo og Swift kultivatorene. Väderstad Parts ble bygd i Väderstad for å møte kundenes behov på en raskere og mer effektiv måte, sier Christina Stark, VD på Väderstad-Verken
Väderstad styrket markedsselskapet i Litauen med en ny avdeling med kontorer og plass for reservedeler og servicefasiliteter. Det er nå 15 år siden Väderstad etablerte seg i Litauen

-Vi både tror og satser på en vekst også i 2013. Nå i begynnelsen på året er det planlagt nyinvesteringer som beløpet seg til 136 millioner kroner. Akkurat nå bygges et nytt logistikksenter i Väderstad for å kunne handtere det økende behovet for materialer til produksjonen enda mer effektivt. Samtidig gjøres omfattende ombygginger i lakkeringsavdelingen for å øke kapasiteten, sier Christer Stark, styreformann i Väderstad-Verken.

– For øyeblikket er de største markedene England, Sverige, Russland, Tyskland og Frankrike. Men med Tempo i produktsortimentet er mulighetene stor på markeder som Sør- og Nord-Amerika, sier Christina Stark..

Kommentarer