Giske skuffet over at Södra Cell valgte å legge ned

Nedleggelsen av Södra Cell på Tofte overrasker både ansatte og politikere, som nå har tapt kampen for at nye eiere skulle kjøpe cellulosefabrikken.

Ettersom flere kjøpere hadde meldt interesse for fabrikken, håpet og regnet de fleste med at det skulle bli en framtid for cellulosefabrikken i Hurum. Derfor kom også kunngjøringen om at de svenske eierne mandag besluttet at den skal legges ned som en overraskelse på de fleste. Alle de 295 ansatte mister jobben.

For lave bud

Selskapet selv oppga at grunnen til nedleggelse var at ingen av budene som kom på fabrikken, var gode nok til å forsvare et salg. Budene oppgis å ha vært lavere enn verdien på maskiner og bygningsmasse på fabrikkområdet.

– Vi har ikke klart å få til en lønnsom drift ved Tofte, til tross for flere tiltak og betydelig innsats fra de ansatte. Vårt fokus nå blir å styre avviklingen bra, og å ivareta våre ansatte best mulig, sier administrerende direktør Gunilla Saltin i Södra Cell.

Nedleggelsen har vakt betydelig oppsikt i lokalmiljøet, men også innad i regjeringspartiene har reaksjonene vært sterke.

Utilstrekkelig

Næringsminister Trond Giske (Ap) sier de tøffe markedsforholdene i treforedlingsindustrien vanskelig er noe myndighetene kan gjøre noe med. Likevel er han skuffet over at Södra Cell velger nedleggelse i stedet for salg til seriøse aktører som meldte sin interesse.

– Dette er en trist nyhet, først og fremst for de nær 300 ansatte på Tofte som rammes. Det er viktig at fellesskapet stiller opp og hjelper folk over i nytt arbeid så raskt som mulig, sier Giske.

– Ønsket nedleggelse

Stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap) fra Buskerud mener Södra-konsernet ønsket å legge ned Södra Cell Tofte i Hurum framfor å risikere å få en sterk konkurrent mot seg i Norge.

– Södra Cell Tofte var en bedrift med framtiden foran seg på grunn av hva den produserte. Den kunne ha vært reddet og ble forsøkt reddet. Ansvaret for nedleggelsen ligger ene og alene på konsernet, sier Ap-politikeren.

Han understreker at regjeringen har gjort alt den har kunnet for å redde cellulosefabrikken.

– Utilstrekkelig av regjeringen

Kristelig Folkeparti mener på sin side at nedleggelsen demonstrerer regjeringens utilstrekkelighet i industripolitikken.

– Regjeringen har sittet med hånden på rattet i åtte år, uten å legge til rette for en framtidsrettet skog- og trevirkepolitikk. Nedleggelsen er et symptom på en utilstrekkelig industripolitikk, sier parlamentarisk nestleder i KrF, Line Henriette Hjemdal.

Frp mener at nedleggelsen ikke bør komme som noen overraskelse, og viser til at avskrivningsreglene burde vært forbedret.

Hva som nå vil skje med norsk tømmerdrift er uklart. Fabrikken på Tofte tok imot 25 prosent av alt norsk tømmer. Skognæringen har anslått at 6.000 arbeidsplasser i skogbruket kan bli berørt av nedleggelsen.

Tankevekkende

– Det er alvorlig for de ansatte og lokalmiljøet og veldig alvorlig for skognæringen på hele Østlandet. At man ikke mener det er verdt å drive denne typen industri, er tankevekkende, sier fylkesordfører Morten Eriksrød (H) i Buskerud.’

Hurum-ordfører Monica Vee Bratlie (H) lover å hjelpe de 295 ansatte når cellulosefabrikken stenger dørene 24. august. De ansatte utgjør nær én av ti som er arbeidstakere i kommunen.

Ledelsen ved Södra Cell har vist liten vilje til å finne løsninger, mener Norges Skogeierforbund, som i det lengste hadde håpet å unngå en nedleggelse av cellulosefabrikken på Tofte.

Statens plan strandet etter at skogeier-eide Viken Skog kom til at de likevel ikke ville kjøpe Södra Cell Tofte. Tanken var å la statseide Statskog kjøpe Viken Skogs aksjer i industrikonsernet Moelven. Det ville frigjøre penger slik at skogeierne kunne kjøpe cellulosefabrikken. (©NTB)

Kommentarer