Styrket nordisk samarbeid om framtidas landbruk

Matministrene i Norden går sammen for å sikre tilpasning av nordiske jordbruksvekster til det nye klimaet.

Med en større samlet innsats skal matministrene unngå å havne på sidelinjen i det globale kappløpet om å utvikle nye matvarer, skriver Nordisk ministerråd.

De fem landene har ulike forutsetninger og syn på landbruk og matproduksjon, men er underlagt de samme klimaendringene. De er også små aktører på det globale markedet. Det forsterkede samarbeidet skjer i form av et offentlig-privat partnerskap for planteforedling som i de neste årene skal bidra til forskning og forbedring av en rekke jordbruksvekster.

– I en globalisert verden og med et foranderlig klima er det essensielt at vi sikrer vår matproduksjon på det lokale og regionale planet, sier Dagfinn Høybråten, Nordisk ministerråds generalsekretær.

Prosjektet skal vare fra 2014 fra 2017, med mulighet til forlengelse til 2020. (©NTB)

Kommentarer