Solhjell vil ha mindre mat i søpla

Nordmenn kaster årlig 300.000 tonn mat. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) vil at mindre av maten skal gå i avfallsposene.

Mandag presenterte miljøvernminister Bård Vegar Solhjell regjeringens nye avfallsstrategi, som skal prøve å begrense et voksende norsk søppelberg.

Økt velstand gir mer avfall, og på 20 år er avfallsmengden fra norske husholdninger doblet. Det er spesielt matavfallet Solhjell vil til livs.

– Matavfall er noe vi har håndtert altfor dårlig i mange år, sier Solhjell til NTB.

Ministeren legger ansvaret på hele bransjen – og mest på forbrukerne.

– Her må vi se på alt fra datomerkingen til hvordan leverandører og butikkene behandler maten. Dette er en stor etisk og politisk utfordring som det er viktig å ta tak i, sier han, og mener nordmenn flest også må hjelpes til å utnytte maten bedre.

– Det er helt klart hos forbrukeren det største potensialet ligger, sier ministeren, men uten å komme med mer konkrete tiltak.

– Ikke godt nok

Og det er ikke godt nok, mener Høyres Nikolai Astrup, som sitter i Stortingets energi- og miljøkomité.

– Strategien er begrenset på tiltakssiden. Vi hadde ønsket oss en mer helhetlig avfallsmelding med et bredere næringsperspektiv. De har hatt nok av tid til å lage en mer konkret stortingsmelding, mener han.

Miljøverndepartementet har et mål om lavere vekst i avfallsmengdene enn veksten i økonomien. Det har vist seg å være vanskelig. Målet er ikke nådd så langt, og i den nye strategien understrekes det at dette vil bli utfordrende også i fremtiden.

Avfallet øker videre

I fjor kastet hver nordmann 430 kilo søppel, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Samme statistikk viser at for hver 1.000-lapp vi bruker, kaster vi to kilo avfall.

SSB har også gjort beregninger fram til 2020, og slår antakelsene til, vil vi da kaste 36 prosent mer enn i vi gjør i dag. Der industrien var den største søppelprodusenten for 20 år siden, vil husholdningene i fremtiden være den største avfallskilden.

– Vi får inn 12.000 tonn klær hvert år, men det er fortsatt et stort uutnyttet potensial i gjenbruk. Hver eneste nordmann kaster 4 kilo brukbare klær hvert år, sier kommunikasjonssjef i Fretex, Trine Gjermundbo.

Mer ansvar til kommunene

I avfallsstrategien ligger også blant annet et forslag om bedre tekstilinnsamling i kommunene.

Departementet foreslår også å finansiere bedre opprydding i kommunene gjennom økte kommunale avgifter. Dette skal være frivillig for kommunene.

Det foreslås også å øke kommunenes plikt til å ta imot avfall fra husholdninger og mindre næringsdrivende. Denne kvoten er i dag er 400 kilo, men foreslås å økes til 1.000 kilo.

I dag gjenvinnes 87 prosent av alt avfall, men det er ikke godt nok, mener Solhjell, som i stedet for å satse på tiltak for redusere avfallet, heller vil satse på gjenvinning.

– Avfall har i stor grad blitt en ressurs, og er en voksende industri som vi må utnytte. Tidligere ble avfall sett på som et problem, men i dag omdannes avfallet i stor grad til råvarer for industrien, sier ministeren. (©NTB)

Kommentarer