Lantmännen Maskin AS har inngått forhandleravtale med OK Maskin Sør AS. Bildet viser de to eierne av OK Maskin Sør AS, (fra venstre) Knut Heddeland og Ola Leirkjær, samt helt til høyre Olav Løberg, adm. dir. Lantmännen Maskin AS.

Lantmännen Maskin inngår forhandleravtale med OK Maskiner Sør

Lantmännen Maskin AS og OK Maskin Sør AS har inngått forhandleravtale om salg av deler av Lantmännen Maskins sortiment i Aust- og Vest-Agder.
Det er i første rekke CLAAS traktorer og redskap som OK Maskin Sør AS skal forhandle i tillegg til produkter knyttet til jordbearbeiding og gjødsel.

OK Maskin Sør AS ble stiftet 1. juli 2010 og eies av Ola Leirkjær og Knut Heddeland. Begge har lang erfaring fra landbruksmaskinbransjen, bl.a. har begge
vært ansatt hos A-K maskiner, avd. Vigeland, i en årrekke. Ola Leirkjær har også erfaring med CLAAS fra sin tid i firmaet Høstespesialisten. Sammen med
verkstedleder Robert Solås driver de firmaet, som ligger på Jåbekk industriområde, like utenfor Mandal. Her har de en flott utstillingshall, som er åpen hele uken mellom kl.08:00 og 20:00.

Lantmännen Maskin AS er godt fornøyd at OK Maskin Sør AS nå blir med på laget, og ser frem til et økt fokus på CLAAS traktorer og høstemaskiner i Agderfylkene.

Forhandleravtalen med OK Maskin Sør AS er en følge av at Lantmännen Maskins forhandler i distriktet, Agder Traktor og Maskin AS, har omorganisert driften,
og vil heretter konsentrere sin virksomhet om salg av Valtra traktorer, samt et utvalg av tilhørende produkter.

Kommentarer