Økte driftsinntekter for Felleskjøpet Agri

Til tross for en sen og vanskelig vår, leverer Felleskjøpet Agri gode resultater første halvår. Konsernets driftsinntekter var i første halvår på 6 milliarder kroner, mot 5,8 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Resultat før skatt ble 248,5 millioner kroner, noe som er 15,3 millioner kroner lavere enn første halvår 2012. Konsernet fikk et driftsresultat på 342,8 millioner kroner, noe som er på tilnærmet samme nivå som året før.

– Vårt fremste mål og oppgave er å skape god økonomi for bonden. Med bakgrunn i vedtatt strategiplan for 2012-2016 er vi nå i ferd med å implementere tilhørende handlingsplaner.
Konsernet har sterk fokus på konkurransekraft og effektiviseringsprogrammet Samkjørt er i rute, sier konsernsjef John Arne Ulvan i en pressemelding fra Felleskjøpet Agri.

Omsetningsvekst innen landbruk, butikk og maskin

Landbruksvirksomheten vokste med 9,1 prosent sammenlignet med første halvår 2012. Salg av kraftfôr har utviklet seg positivt med en total økning på 6,0 prosent, i tillegg til at markedsandelen har økt i perioden.
Også områdene butikk og maskin har hatt en god start på året med en omsetningsøkning på henholdsvis 4,9 prosent og 13,3 prosent.

Skal styrke soliditeten

For å sikre tilstrekkelig økonomisk handlefrihet og styrke soliditeten heter det i pressemeldingen at konsernet har sterkt fokus på kapitalsituasjonen. Det er derfor satt i gang et program som skal redusere konsernets kapitalbinding og rentebærende gjeld.

Kommentarer