– Mattilsynet følger ikke opp Riksrevisjonens pålegg

Matprodusenter lider fortsatt under Mattilsynets inkonsekvente regeltolkning rundt om i landet, mener NHO. Det er halvannet år siden Riksrevisjonen krevde bedring, og Mattilsynet sier de tar saken på alvor.

Stikkprøver viste den gang at hvilket svar næringsaktører får, varierer for mye mellom ulike distrikts- og regionkontorer. NHO Mat og Landbruk mener næringsutviklingen fortsatt hemmes av dette.

– Spesielt er betingelsene for å drive slakterier forskjellige rundt om i landet, men bedriftene selv er redd for konsekvensene ved å gå ut med kritikk, sier administrerende direktør Gaute Lenvik til Nationen.

Demokratisk problem

Lenvik mener det er et demokratisk problem når det kan oppfattes som om det er ulike regler i ulike deler av landet.

– Vi har eksempler på saker som opplagt er behandlet forskjellig. Utfallet blir at det kommer næringsvirksomhet ett sted, og ikke et annet sted, sier han, som ønsker at regjeringen organiserer Mattilsynet på en bedre måte.

Jobber for likhet

Administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet mener at de har tatt Riksrevisjonens rapport på alvor.

– Dette er en flerårig satsing og ikke gjort over natta. Hovedmålet er at like saker skal behandles likt, men regelverket gir rom for skjønn, for bedriftene er ulike. Tiltakene vil derfor bli ulike. Dette kan kanskje se ut som forskjellsbehandling. Men jeg er sikker på at våre medarbeidere over det ganske land legger grundige faglige vurderinger til grunn, sier Gjein til Nationen. (©NTB)

Kommentarer