Høyt forbruk av biologiske plantevernmidler

En ny undersøkelse viser at nærmere 90 prosent av grønnsaksarealet i norske veksthus i 2012 ble behandlet med biologiske plantevernmidler.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 44 prosent av arealet ble behandlet med kjemiske midler. Årsaken til at prosentandelen overstiger 100 er at samme vekst kan bli behandlet flere ganger gjennom vekstsesongen.

For alle typer prydplanter var de tilsvarende tallene henholdsvis 32 prosent og 82 prosent.

Særlig på agurker, tomater og urter er bruken av såkalte biologiske nytteorganismer for å bekjempe skadedyr stor. Nærmere 99 prosent av arealet for dyrking av agurker ble behandlet med biologiske midler, mens tallene er 88 prosent for tomater og urter og 81 prosent for salater.

Når det gjelder arealet for dyrking av snittblomster og andre prydplanter, viser tallene det motsatte, der er bruk av kjemiske midler større, bare 15 prosent av snittblomster og 35 prosent av øvrige prydplanter blir behandlet med biologiske produkter. (©NTB)

Kommentarer