Tine varsler spareplan på 750 millioner

Meierikonsernet Tine skal kutte 750 millioner kroner innen utgangen av 2015. Ledelsen vil ikke utelukke nedbemanninger.

– Vi har lagt ned mer enn 80 meierier siden 1990 og samtidig gjennomført betydelige organisatoriske endringer. Nå tar vi nye grep for å styrke TINEs posisjon som ledende merkevareleverandør innen melk- og meieriprodukter overfor norske forbrukere og handelen, sier konsernsjef Hanne Refsholt i Tine.

– Dette vil også skape en mer robust arbeidsplass og bidra positivt til eiernes økonomi i fremtiden, sier konsernsjefen i en pressemelding mandag.

Hele Tines virksomhets skal analyseres for mulige forbedringstiltak. Ledelsen utelukker ikke bemanningskutt som følge av spareplanen.

– Det foreligger i dag ingen konkrete planer om nedbemanning, men vi kan ikke utelukke at dette vil kunne bli utfallet av dette arbeidet, sier Refsholt.

Tine har i dag rundt 5.500 ansatte og er et av de største norske industriselskapene med nesten 20 milliarder i årlig omsetning. Tine eies av de omkring 14.000 melkebøndene her i landet. (©NTB)

Kommentarer