Kjøttbransjen trenger fagfolk

Norske slakterier og kjøttbedrifter har en skrikende mangel på fagfolk. NM i Kjøttfag skal bidra til at flere unge velger kjøttbransjen.

– Ingen andre bransjer i matindustrien sliter så mye med å dekke dagens kompetansebehov som kjøttbransjen, sier spesialrådgiver Espen Lynghaug i NHO Mat og Landbruk.

69 prosent av norske kjøttbedrifter har underdekning på lærlinger, og 43 prosent mangler fagarbeidere, viser en oversikt fra NHO.

– Problemet er at for få unge velger å ta fagutdanning for å jobbe i bransjen, og i dag er vi helt avhengig av å importere utenlandske fagarbeidere, sier Lynghaug.

Kjøttbedriftene er stadig på jakt etter pølsemakere, slaktere og kjøttskjærere. Det er også mangel på butikkslaktere som jobber i butikkenes ferskvareavdelinger.

– Til slike yrker er det vanligst å gå to år på videregående skole, og så i lære i to år ved en bedrift for å få fagbrevet. Da har man en god og trygg jobb, med mange muligheter for faglig utvikling, sier Espen Lynghaug.

Viser seg fram

For å øke rekrutteringen har det de siste 18 årene blitt arrangert et eget Norgesmesterskap i kjøttfag.

– Konkurransen er blitt en suksess, og det faglige nivået på lærlingene er svært høyt.. Uten NM er jeg sikker på at vi hadde vært i en enda verre rekrutteringssituasjon. Lokale opplæringskontorer og bedrifter gjør en kjempeinnsats ved å legge til rette for trening og lokale uttakskonkurranser.

Hvert år holdes regionale uttak på våren, med selve NM om høsten. I år arrangeres NM under den store festivalen Matstreif i Oslo fredag 13. september

NM er en konkurranse der bare lærlinger og elever kan delta.

– Dette er en fin måte å vise fram hva kjøttbransjen jobber med, og det skjerper lærlingene. Det de tilbereder er imponerende, sier hoveddommer Bjørn Tore Teigen fra Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Færre tunge løft

Kjøttfagene har tradisjonelt vært mannsdominert. Det er fortsatt tilfelle i industrien, men kjøttfagene passer for både gutter og jenter.

– Automatisering og bedre utstyr har gjort arbeidet fysisk lettere de senere årene, men det er fremdeles en krevende jobb å skjære ned et helt slakt, sier Espen Lynghaug i NHO Mat og Landbruk.

Det er en jobb som forutsetter stødige, veltrente hender og skarpe kniver.

Matbutikkene får ikke lenger hele skrotter for nedskjæring. Men de får gjerne hele skinker og store kjøttstykker som butikkslakterne håndterer.

Resultatet er fristende og ferdige kjøttprodukter i diskene, som fylt rullade og stek, marinert wok-kjøtt og hamburgere av nykvernet kjøttdeig.

Kommentarer