Nortura foreslår kompensasjon til smågrisprodusenter som slutter

Overproduksjonen innen svinenæringa gjør at Nortura nå foreslår at Omsetningsrådet vedtar en ordning som gir kompensasjon til produsenter av smågris som slutter med gris.

– Vi har vurdert alle mulige tiltak, og kommet fram til at vi må anbefale at det gis kompensasjon for dem som slutter. Alternativet er fortsatt svært lave priser og høy omsetningsavgift i lang tid framover, sier direktør for Totalmarked Jakob Simonhjell til Norturas egne nettsider.

– Samtidig er det viktig å påpeke at en viktig forutsetning for å gjennomføre dette er at en nå ikke kommer i en situasjon der nyetableringer erstatter utkjøpt kapasitet. Økonomien må derfor være på et nivå som gir markedsbalanse på sikt.

Nortura skriver videre at forslaget som nå fremmes for behandling i Omsetningsrådet vil innebære at produsenter som produserer smågris vil kunne få en kompensasjon for å slutte med gris. Nortura har laget et forslag til regelverk for ordningen.
– Nå vil vi benytte tiden fram til behandling i Omsetningsrådet til å drøfte detaljene i forslaget med de andre aktørene i bransjen, Norsvin og faglagene og myndighetene.

Kompensasjonen vil være knyttet til antall mordyr den enkelte har søkt produksjonstilskudd for. Ordningen vil være åpen for smågrisprodusenter, kombinertprodusenter og medlemmer av purkeringer.

– Prosessen nå vil være at saken oversendes SLF for forberedelse og anbefaling til Omsetningsrådet. Når Omsetningsrådet kan behandle saken vil vi komme tilbake til. Dersom ordningen blir vedtatt vil den etter all sannsynlighet bli satt i verk fra årsskiftet, skriver Nortura.

Kommentarer