Norske Skog selger og stenger ned

I forrige uke stengte Norske Skog en papirmaskin i Tyskland. Nå kvitter konsernet seg med en fabrikk i Thailand.

I forrige uke ble det kjent at Norske Skog midlertidig stenger ned en papirmaskin i Duisburg i Tyskland. I følge ledelsen var dette uunngåelig og nødvendig for å skape en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter magasinpapir i Europa, og for å unngå ulønnsom drift.

– Det er dårlig lønnsomhet i dette markedet. Det gjør at vi ikke kan forsvare å ha så høy produksjon ved denne fabrikken, utdyper kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig ved Norske Skog til E24.

Han forteller videre at det ikke er avgjort om det blir permitteringer. Rundt 500 er ansatt ved fabrikken.

Nå er det også kjent at konsernet kvitter seg med avispapirfabrikken i Thailand. Singburifabrikken selges til et thailandsk industrikonsern for totalt 33 millioner dollar.

Salget beskrives som en del av en strategi for å forbedre Norske Skog sin kontantstrøm og finansielle stilling.

E24 skriver at Norske Skog i mange år nå har kjempet mot mindre avislesning, prispress og altfor mange tilbydere i markedet. I løpet av de siste årene har Follum på Hønefoss, Bio-fabrikken i Chile og papirfabrikken Parenco i Nederland blitt lagt ned.

I sommer måtte selskapet nok en gang presentere et kvartal med dundrende underskudd. Tapet på 1 milliard kroner før skatt, ble selskapets niende negative kvartalsresultat på rad.

Kommentarer