Økte inntekter gir redusert underskudd i Norske Skog

Norske Skog bedret inntektene i tredje kvartal og reduserte underskuddet til 147 millioner kroner. Driften gikk tilnærmet i null.

For et år siden var underskuddet før skatt på hele 859 millioner kroner, mens tapet på driften var på 647 millioner. Konsernsjef Sven Ombudstvedt sier det er kuttene i produksjonskapasitet som nå bærer frukter.

– Vi ser endelig effekter av dette gjennom høyere salgspriser i Europa. Vi har for tiden høy kapasitetsutnyttelse på våre maskiner. Vi vil fremover fortsatt aktivt kutte kostnader og bedre produktiviteten, sier Ombudstvedt og legger til at kapasiteten også skal vurderes løpende.

Selv med bedre utnyttelse og stigende priser, økte inntektene bare med 2,6 prosent, fra 3,27 milliarder kroner i tredje kvartal i fjor, til 3,35 milliarder i samme perioden i år. (©NTB)

 

Nøkkeltall fra Norske Skogs resultatregnskap for tredje kvartal 2013. (Tall for tredje kvartal 2012 i parentes).

* Driftsinntekter: 3.353 millioner kroner (3.267 millioner kroner)

* Driftsresultat: -4 millioner kroner (-647 millioner kroner)

* Resultat før skatt: -147 millioner kroner (-859 millioner kroner) (©NTB)

Kommentarer