Listhaug mot miljøbremser for skogsbilveier

Miljøverndepartementet bremser bygging av nødvendige skogsbilveier, mener landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp).

– Skogsbilveier er helt nødvendig for å få til en rasjonell skogsdrift. Men de siste åtte årene har byggingen blitt hindret av bremseklosser i Miljøverndepartementet, sier Listhaug til NTB.
– Nå har vi en ny regjering, svarer hun på spørsmålet om bremseklossene i Miljøverndepartementet nå er fjernet.
Landbruks- og matministeren var tirsdag på rundreise i jord- og skogbruksfylket Nord-Trøndelag.

Naturmangfold

Miljøorganisasjoner frykter at nye skogsbilveier i vanskelig tilgjengelig terreng og artsrik gammelskog kan true artsmangfoldet i skogen. De har trukket fram tilskudd til slik veibygging som et eksempel på miljøfiendtlige subsidier.

Tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har langt på vei sagt seg enig i det synspunktet. Han karakteriserte i vår tilskuddsordningen som et «dilemma» som jevnlig ble diskutert i budsjettsammenheng.

– Ny strategi

Nå varsler Listhaug en mer positiv holdning til skogsbilveier.
I Nord-Trøndelag besøkte hun blant annet Norske Skogs papirfabrikk på Skogn. Under besøket understreket Ole Bakke, daglig leder i skogeierorganisasjonen Allskog, sterkt behovet for økt statlig støtte til bygging av skogsbilveier. Dette er investeringer som ikke kan dekkes av den enkelte skogeier, sa han, og viste til at bevilgningene til skogsbilveier har stått stille de siste årene.

Listhaug vil ikke love mer penger til skogsbilveier allerede på neste års budsjett.
– Men vi har satt ned et utvalg som skal vurdere den langsiktige strategien for skogbruket. Spørsmålet om økt støtte til skogsbilveier vil vi nok komme tilbake til i statsbudsjettet for 2015, sier hun.

– Ingen nyhet

Knut Storberget (Ap), som nå er medlem av Stortingets næringskomité, sier til NTB at utvalget som skal vurdere den langsiktige strategien for skogbruket, ble nedsatt av Landbruks- og matdepartementet før regjeringsskiftet. Strategigruppen har navnet Skog 22.
– Gruppen skal vurdere hele skognæringen, fra skog til foredling, sier Storberget, som legger til at han er helt enig med Listhaug i at det må tas grep for å fornye og bygge skogsbilveier.
Han minner om at den rødgrønne regjeringen satte av 30 millioner kroner til formålet i revidert nasjonalbudsjett i vår.

– Imponert

Listhaug besøkte tirsdag også gården til Aksel Stokke i Skogn. Han driver moderne melkeproduksjon i stor skala, og det imponerte landbruksministeren.
– Det er interessant og spennende å møte en bonde som tenker offensivt. Det trenger vi mer av. Jeg har fått gode og verdifulle innspill under dette besøket, sier Listhaug til NTB.

Kommentarer