Lover kamp om ostetoll

Norges Bondelag lover å kjempe for å bevare den omstridte ostetollen. – Kampen har så vidt begynt, sier leder Nils T. Bjørke.

Mandag møtte han europaminister Vidar Helgesen (H) for å begrunne bøndenes innbitte motstand mot å fjerne ostetollen som de rødgrønne fikk innført fra 1. januar i år. Da ble tollsatsen for vanlig gulost, eller industriost, satt til 277 prosent.

Møtet ble sammenkalt i all hast søndag da det ble kjent at Helgesen tirsdag reiser til Brussel for å kunngjøre at den blåblå regjeringen har til hensikt å reversere ostetollen, samt tollsatsene på storfekjøtt og lammekjøtt.

Mandagens møte førte imidlertid ikke partene nærmere hverandre.

– Med utgangspunkt i blant annet forbrukernes interesser ønsker vi en redusert ostetoll, sier Helgesen.

EU-reaksjoner

De skarpe reaksjonene i EU mot ostetollen er også en viktig grunn til at regjeringen nå vil si klart ifra til Brussel om sitt standpunkt i saken.

– Jeg vil gi uttrykk for at regjeringen vil videreføre en holdning som allerede er kjent, nemlig at vi ønsker liberalisering, ikke ytterligere proteksjonistiske tiltak. Vi har som mål å reversere ostetollen, sier Helgesen. Men hvordan importvernet for norsk ost vil se ut i fremtiden, ønsker han ikke å konkretisere.

– Vi har ikke en løsning i dag. Vi er nødt til å gå i en dialog med alle berørte parter og naturlig nok Stortinget om hvordan en slik løsning skal se ut. Det er viktig at vi har en god prosess, sier Helgesen, som heller ikke vil antyde noe om hvor lang tid saken vil ta.

– En ny ordning kan ikke fjernes med et pennestrøk. Men vi regner med at det blir i denne stortingsperioden, sier han.

– Dramatisk

Leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke mener at en reduksjon av tollsatsene vil være dramatisk for norsk landbruk.

– Vi klarer ikke å få nye investeringer dersom vi ikke får løftet prisene, sier han og viser til at matimporten fra EU er nesten tredoblet fra drøyt 15 til nærmere 45 milliarder kroner siden 2001. I samme periode har osteimporten økt fra 3.000 til over 11.000 tonn.

– Regjeringen snakker om at vi skal ha størst mulig egenforsyning av mat. Men det blir ingen matproduksjon dersom det ikke lønner seg for bøndene, understreker Bjørke, som mener at regjeringen konstruerer en motsetning mellom bønder og forbrukere.

– Det er veldig pussig, for motsetningen finnes ikke. Matprisene har aldri vært så lave som nå, sier han til NTB.

– Vi kommer til å fortsette kampen. Det er ikke snakk om å stenge andre ute, men å sørge for en viss kontroll. Dette var heller ingen stor sak i EU før den ble brakt på bane av norske politikere. Norge er ikke et av EUs viktigste markeder, sier Bjørke.

– Gambling

Norsk Landbrukssamvirke mener at dagens tollvern er viktig for å opprettholde en konkurransekraftig norsk mat- og drikkeindustri.

– En reversering av prosenttollen på ost og kjøtt er å gamble med matindustrien og 40.000 arbeidsplasser, sier direktør Ola Hedstein i en pressemelding.

– Erna Solberg har erklært at regjeringens viktigste prosjekt er styrket konkurransekraft for norsk industri. For å lykkes med det må bønder som industrieiere ha forutsigbarhet for sine investeringer, sier Hedstein. (©NTB)

Kommentarer