Høyt spill om ostetoll

Regjeringen står uten flertall på Stortinget i den såkalte ostetollsaken. KrF støtter ikke omgjøring av tollvedtaket, Venstre nøler og Ap sier blankt nei til å gi statsminister Erna Solbergs mindretallsregjering ryggdekning.

Etter en opphetet runde i Stortingets spørretime onsdag, og videre ut i Vandrehallen, var det mange som været at regjeringen kanskje står overfor sitt første nederlag.

Kjernen i saken er de signaler som Europa-minister Vidar Helgesen tirsdag ga i tollsaken under et møte med EU i Brussel. Han gjorde det klart at regjeringen har til hensikt å kutte i de høye tollsatsene som ble innført 1. januar 2013 for en del ost- og kjøttprodukter.

Utenriksminister Børge Brendes første opptreden i spørretimen utløste også mange bemerkninger om fornuften i den arbeidsdelingen som statsminister Solberg har valgt, der Helgesen skal ha ansvar for EU- og EØS-relaterte saker, men Brende skal ta seg av resten av verden, blant annet tosidige forhold til nettopp EU-land.

Ny arbeidsform

Tross denne oppgavedelingen ble Brende avkrevd svar om både om tollsatser overfor EU og EØS-avtalens robusthet og betydning for Norge. Etter litt nøling svarte han stort sett villig vekk.

Både Sp og SV lurte på om regjeringen ville gjøre det til en ny arbeidsform å komme med politiske signaler i Brussel før den hadde sikret seg ryggdekning i Stortinget. Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre var ute i Vandrehallen svært bestemt på dette punktet og mente at slikt ikke går an.

Utenriksminister Brende forsvarte regjeringens snuoperasjon i tollsaken og mente at dette ikke kunne komme som noen overraskelse.

– Det er riktig å sende et signal om at vi skal være fleksible. En vedvarende konflikt med EU om toll er ikke i Norges interesse. Dette er en sak som har utløst sterke reaksjoner i EU-systemet. Den er svært omstridt og utgjør en ikke ubetydelig friksjon i forholdet mellom Norge og EU. Selv om beslutningen ikke bryter med WTO-avtalen, mener EU den bryter med ånden i EØS-avtalen, sa Brende.

Støre derimot var av den oppfatning at irritasjonsmomentet vis-à-vis EU er «håndterbart”og ikke kan forsvare den framgangsmåten regjeringen har valgt i ostetollsaken.

Dårlig frammøte

Brende viser til et møte i Europautvalget i Stortinget fredag ettermiddag der Helgesen orienterte om regjeringen intensjoner i ostetollsaken. Problemet er bare at regjeringspartiene og Ap fikk med seg dette hasteinnkalte møtet. Ingen av de fem små, inkludert det grønne énmannspartiet MDG, var til stede.

Venstre nestleder Terje Breivik følger seg ikke konsultert i denne saken, slik samarbeidsavtalen mellom de fire partiene legger opp til. Han sier at Venstre ikke har bestemt seg.

– Vi var kritiske til framgangsmåten da tollomleggingen ble vedtatt uten dialog med EU. Det betyr imidlertid ikke at vi gir noen blankoreversering. Nå har landbruksnæringen levd med endrede rammevilkår i hele 2013, så det er ikke bare å snu igjen, sier Breivik til NTB.

Partileder Knut Arild Hareide sier at KrF ikke vil gi regjeringen ryggdekning i denne saken.

– Når tollsatsene først er innført, og landbruksnæringen har vent seg til de nye bestemmelsene, er det ingen grunn til å snu. Man må vurdere klokskapen i å vingle fra måned til måned. Vi synes heller ikke det er klokt å ensidig legge fram slike forslag, nå når forhandlingene om EØS-kontingenten for de neste fem år er på trappene, sier Hareide. (©NTB)

Kommentarer