Nortura trekker svinebondeforslag

Nortura kommer ikke til å søke Omsetningsrådet om få betale svinebønder som velger å slutte med produksjonen.

– Vi må se framover og har besluttet å søke rådet om å gjennomføre en ny runde med kompensasjonsordning for slakting av gris med lavere vekter enn normalt, sier styreleder Sveinung Svebestad i Nortura i en pressemelding.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag møtte denne uka landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) for å drøfte situasjonen i svinenæringen. I møtet fastholdt departementet at forslaget til kompensasjonsordning for svineprodusenter som slutter vil være i strid med jordbruksavtalen fra 2008.

– Vi er ikke enige i departementets konklusjon, men etter en helhetsvurdering velger vi å ikke utfordre konklusjonene de har kommet med. Nå legger vi denne saken bak oss og velger å se fremover, sier styrelederen.

I første halvår i år ble produksjonen av gris redusert med cirka 3.000 tonn gjennom en ordning der produsentene og slakteriene ble kompensert for å slakte gris som var lettere enn normal slaktevekt. Tiltaket ble finansiert med bøndenes egne penger via omsetningsavgiften.

Bransjen håper en ny ordning kan vare fra årsskiftet og fram til påske. Håpet er at den gir en redusert produksjon på cirka 1.600 tonn. Tiltaket vil koste om lag 25 millioner kroner.

– Vi mener dette, sammen med reguleringseksport, vil bidra til å balansere svinemarkedet i 2014, sier Svebestad. (©NTB)

Kommentarer