Fortsatt uavklart om ostetoll

Det er stadig uklart om regjeringen får flertall i Stortinget for sin varslede endring i tollnivået for en del ost og kjøttprodukter fra EU. Venstre er på vippen, men har ikke bestemt seg.

Stortinget debatterte torsdag europaminister Vidar Helgesens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker. Han måtte tåle nye doser kritikk fra opposisjonen for å varsle politikkendring på dette feltet uten å ha skaffet seg ryggdekning på Stortinget.

– Hva fikk Norge igjen for denne innrømmelsen? Å vise seg skuggeredd for EU på denne måten er ingen god forhandlingsstrategi. Det hjelper oss heller ikke i kampen for å beholde den norske innskuddsgarantien, sa Aps EØS-veteran Svein Roald Hansen.

Sveinung Rotevatn (V) gjorde det klart at Venstre opprinnelig var imot de rødgrønnes beslutning om innføring av prosenttoll. Men nå er det gått et år med nye rammebetingelser, og partiet vil ha en nærmere utredning av følgene for landbruksnæringen ved å snu nok en gang.

Juridisk uangripelig

KrFs Knut Arild Hareide var ikke innstilt på å gi den mye omtalte ryggdekningen. Han fant det positivt at regjeringen har en foroverlent og offensiv holdning overfor EU og at den ønsker å utnytte bedre det som måtte være av handlingsrom når nytt regelverk er på trappene.

– Men EU har ikke tatt formelle skritt overfor Norge i tollsaken, og den er ikke i strid med WTO-avtalen. Omleggingen av tollen er derfor helt i orden, sa Hareide.

Helgesen forsvarte den varslede tollreduksjonen med at det inngår i Norges forpliktelser som EØS-land å gradvis redusere tollbarrierene, ikke øke dem.

– Det er full oppslutning om at norsk næringsliv må sikres tilgang til EUs indre marked. Det har i snart 20 år ført til en ubrutt innføring av rettsakter i norsk lov, rundt 7000 av dem. Regjeringen ønsker å opptre i samsvar med EØS-avtalens intensjoner, sa Helgesen.

Irritasjon

Europaministeren la til at ingen sak har vakt sterkere reaksjoner i EU i hele avtalens levetid og at en ny regjering ikke kunne unnlate å ha et standpunkt om ostetollen på det halvårlige rådsmøtet i EØS tidligere i måneden.

– Men jeg presiserte at det kreves en grundig behandling på norsk side før et konkret forslag vil bli fremmet, sa Helgesen. Noe mer ville han ikke si om hvem som skal sørge for flertallet, KrF eller Venstre. Ap har for lengst gjort det klart at noen støtte der i gården kan ikke Helgesen vente seg.

Sp-leder Liv Signe Navarsete er ostetollens fremste forsvarer og følgelig Helgesens skarpeste kritiker.

– Den nye regjeringens politikk merkes særlig godt på EØS-området. Det er en ny, underdanig tone i redegjørelsen. Det viktigste er åpenbart å tilpasse seg EU. Regjeringens utspill skaper nok jubel i Brussel, men uro blant de 90.000 berørte i Norge. Vi var i vår fulle rett da vi la om til prosenttoll, sa Navarsete.

Mange kokker

Utenrikskomiteens leder, Aps Anniken Huitfeldt, tok opp den nye konstruksjonen i regjeringen, der Helgesen styrer over tradisjonelle UD-saksområder som EU og EØS, mens Børge Brende skjøtter rent bilaterale forhold.

Helgesen forsvarte delingen ved å vise til at mye EU/EØS-politikk er innenrikspolitikk og det derfor er logisk å legge dette under Statsministerens kontor.

– En egen statsrådspost understreker at EU/EØS er viktig. Det er en viktig del av min jobb å sikre samordning mellom departementene og spisse posisjoner. Forholdet til UD og Brende er uproblematisk, sa Helgesen.

SVs Bård Vegar Solhjell lurte på hvem som var ansvarlig minister ved eventuelle konflikter med EU.

– Jeg er satt til å bestyre UDs EU- og EØS-saker. Mulige konflikter og tvister ligger under SMK, sa Helgesen.

Flere debattanter hadde fått med seg at debatten om EU- og EØS-saker ble holdt på datoen 28. november, en merkedag for motstandere og en sorgens dag for tilhengere. Det var 28. november 1994 at Norge sist stemte nei til medlemskap. (©NTB)

Kommentarer