Småbrukarlaget: WTO-avtalen er et tilbakeslag

Etter årevis med forhandlinger fikk Verdens handelsorganisasjon (WTO) en ny avtale natt til lørdag. – Et tap for matsikkerheten og fattige land, mener Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Avtalen i Verdens handelsorganisasjon (WTO) på Bali er en seier for rike lands eksportinteresser. For en rettferdig verdensorden er avtalen et nytt tilbakeslag. For matsikkerhet og fattige land er den et tap, sier Norsk Bonde- og Småbrukarlags leder Merete Furuberg.

Den globale handelsavtalen kom på plass etter tolv års forhandlinger. Enigheten ble oppnådd etter at Cuba gikk tilbake på sin trussel om å nedlegge veto mot avtalen dersom ikke USA hevet sin mangeårige handelsblokade av landet.

India ble dessuten lenge regnet som den største bremseklossen i forhandlingene Striden med India dreide seg i første rekke om regler for subsidiering av landbruket. India har møtt økende sultproblemer med subsidiering av mat til egen befolkning og ønsket WTOs velsignelse for dette. En rekke utviklingsland sluttet seg til India, mens USA og EU strittet imot og krevde et tidsbegrenset unntak. Som et kompromiss ble det enighet om å forhandle fram et nytt regelverk om landbrukssubsidier i løpet av fire år.

– Land pålegges å avvikle sosiale ordninger. Trussel om straffetiltak for sultprogram er et direkte angrep på dem som sulter. For rike eksportnasjoner og multinasjonale konsern er det en fordel å bli kvitt en slik handelshindring, sier Furuberg.

Hun legger til at Norsk Bonde- og Småbrukarlags mål er å få i stand en ny type handelsorganisasjon med regler som ivaretar hensyn til klima, miljø og matsuverenitet. (©NTB)

Kommentarer