Priskontroll skal granskes av Stortinget

Regjeringens beskjed om at pris ikke lenger skal være avgjørende for om et gårdsbruk kan få konsesjon, tas opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Regjeringen vil ha et friere marked for salg av landbrukseiendommer. I et brev til kommunene ber Landbruks- og matdepartementet om at pris ikke lenger skal bli tillagt avgjørende vekt i vurderingen av om det skal gis konsesjon til kjøp av eiendommen.

I konsesjonsloven slås det imidlertid fast at det skal legges særlig vekt på at den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.

– Veldig alvorlig

– Dette ser jeg veldig alvorlig på. Dette er andre gang regjeringen etablerer en praksis som åpenbart er i strid med lovens ånd og bokstav, først i snøscootersaken og nå i denne, sier kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Martin Kolberg (Ap) til Nationen.

– Jeg vil ta saken opp i komiteen på tirsdag. Det kan bli nødvendig å spørre statsministeren om hennes statsråder i sin praksis ikke har tilstrekkelig respekt for Stortinget som lovgivende organ, legger han til.

Også SV og Sp vil undersøke saken.

Nationen fredag mente jussprofessor Eivind Smith at brevet er i strid med gjeldende rett. Departementet kan ikke gå fram slik, uten først å ha endret konsesjonsloven, mente Smith.

– Kun henstilling

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) sa til NTB fredag at departementet kun har kommet med en henstilling om å legge mindre vekt på pris.

– Jeg ber ikke kommunene om å bryte loven. Loven sier at det skal legges særlig vekt på flere forhold, deriblant pris. Vi har sendt en henstilling om at det ikke skal legges avgjørende vekt på pris. Grunnen til det er at vi har sendt et forslag på høring om å fjerne priskontrollen. Vi ønsker at kommunene skal praktisere loven på en liberal måte, sa Listhaug.

Hun påpekte at tidligere statsråder som Terje Riis-Johansen (Sp), Lars Peder Brekk (Sp), Helen Bjørnøy (SV) og Erik Solheim (SV) sendte tilsvarende henstillinger knyttet til jordvern. (©NTB)

Kommentarer