Fra veiprosjekt i Stjørdal

Forskerne er bekymret over lite matjord i landet

Bare tre prosent av Norges areal er jordbruksareal, og stadig forsvinner jordbruksland til fordel for nye boliger og veier.

– Man har lett for å tro at vi har mye dyrkbar jord i reserve som kan brukes hvis det trengs, men det stemmer ikke, sier avdelingsdirektør Hildegunn Norheim i Skog og landskap til instituttets egen nettside , skriverBergens Tidende.

Spesielt er det utsiktene for matkornproduksjonen som bekymrer forskerne. Det er 12,5 millioner dekar ubenyttet dyrkbar jord i Norge, men under to prosent av dette arealet ligger i områder med et klima som er velegnet for matkorndyrking.

Det tilsvarer mindre enn halvparten av arealet til Oslo kommune, skriver instituttet.

Skog og landskap gir nå ut et nytt kart som gir oversikt over hvor den dyrkbare jorda ligger. En del jordbruksreserver som til nå har stått som tilgjengelige i statistikkene, har i realiteten vært borte for lenge siden. De oppdaterte kartene gir et riktigere bilde av landskapet, mener Skog og landskap.

7.500 dekar dyrket jord ble omdisponert til andre formål enn landbruk hvert år mellom 2005 til 2011. Det tilsvarer tre fotballbaner per dag. (©NTB)

Kommentarer