112.000 gårdsbruk lagt ned siden 1970

Siden 1970 er seks gårdsbruk lagt ned hver eneste dag her i landet. Til sammen 112.000 bruk er blitt borte. Samtidig har både jordbruksareal og matproduksjon økt

Stavanger Aftenblad har samlet sammen tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Statens landbruksforvaltning (SLF) og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf).

Tallene viser at det totale antall jordbruksbedrifter her i landet er redusert fra 155.000 i 1969 til 46.600 i 2010. Tallet har falt ytterligere til 42.700 i 2013. Primærjordbruket sysselsetter i øyeblikket vel 47.000 årsverk.

Hver bonde her i landet produserer i dag i snitt dobbelt så mye melk, kjøtt, korn og grønnsaker per årsverk som ved inngangen til 1990-tallet. Samlet kjøttproduksjon er mer enn doblet fra 150.000 tonn i 1969 til 330.000 tonn i 2013. Økt kraftfôrimport har vært avgjørende for denne veksten.

Gjennomsnittsarealet per gårdsbruk økte fra 62 dekar i 1969 til 216 dekar i 2010. Og videre til 230 dekar i 2013.

Antall melkebruk fra 82.000 til 15.500 fra 1969 til 2010. SLF-tall fra 2013 viser en ytterligere reduksjon til 9.500.

Kraftigst har strukturutviklingen vært innen svine- og fjærfenæringen: I 1969 hadde over 40.000 gårdsbruk slaktegriser. Like mange bruk hadde verpehøner. I 2010 var tallene henholdsvis 2.200 og 1.850. (©NTB)

Kommentarer