Listhaug kan bli tvunget til bonderetrett

Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) blir møtt med en uvanlig politisk finte fra de rødgrønne i kampen om priskontrollen på landbrukseiendommer.

– Alternativet hadde vært en høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, men vi mener å ha funnet en mer hensiktsmessig oppfølging av saken, sier Arbeiderpartiets Martin Kolberg til NTB.

Sammen med SV og Senterpartiet fremmet Ap torsdag et representantforslag med følgende instruks til regjeringen: Kommunene skal avvente Stortingets behandling før eventuelle endringer i konsesjonsloven iverksettes.

Kolberg har håp om å få med seg Venstre og KrF og dermed sikre flertall for forslaget. Det vil i så fall sette en stopper for signalene som landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) kom med i desember. I et omstridt brev til kommunene ba hun om at det ikke legges avgjørende vekt på pris ved omsetning av landbrukseiendommer.

– Flere eksempler

Listhaug har selv satt brevet i sammenheng med høringsforslaget fra november om å oppheve priskontrollen, men dette er altså ikke vedtatt av Stortinget.

Opposisjonen beskylder på sin side statsråden for å ha foregrepet Stortingets lovbehandling ved signalene i brevet.

– Regjeringen har gjort det samme når det gjelder utvidelsen av forsøksordningen for snøscooterkjøring og forsøksordningen innen skolen. Det må bli en slutt på dette, sier Kolberg.

Han understreker at representantforslaget ikke går inn i kjernen av den politiske debatten om priskontrollen, men utelukkende dreier seg om prosess. Det styrker Kolbergs håp om å få Venstre og KrF om bord.

– De har iallfall vært med på brevskrivingen til statsråden i kontrollkomiteen, sier Kolberg.

Representantforslaget anfører at Listhaugs håndtering har skapt usikkerhet i kommunene. Kolberg har fremmet det sammen med partifellen Knut Storberget, SVs Karin Andersen og Sp-representantene Per Olaf Lundteigen og Marit Arnstad.

Venstre lunken

Frislipp av priser på landbrukseiendommer er en politisk prestisjesak for regjeringen. KrF har strittet imot hele veien, men tidligere denne måneden satte også Venstre bremsene på.

– Vi må sikre at reglene ikke er for rigide, men det er utrolig viktig for meg å understreke at det ikke er snakk om å åpne for et frislipp eller et fritt marked her. Eventuelle endringer må også basere seg på kunnskap, poengterte Venstres landbrukspolitiske talsperson Pål Farstad overfor Nationen.

Venstre er urolig for de samlede følgene av at priskontrollen fjernes samtidig som boplikten forsvinner og andre landbruksreformer innføres. De nye signalene fra Venstre ble ikke tatt godt imot av Høyre.

– Jeg er overrasket over at et liberalt parti som Venstre ikke vil styrke den private eiendomsretten, frigjøre landbruket og gi den norske bonden større handlingsrom, sa partiets næringspolitiske talsmann Gunnar A. Gundersen til NTB.

– Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) har forskuttert en lovendring som hun nå må legge i skuffen, repliserte næringskomiteens leder, Marit Arnstad (Sp). (©NTB)

Kommentarer