Melkeproduksjonen faller stadig

Produksjonen av melk det siste halvåret er den laveste siden kriseåret 2011. Svikten er på 28 millioner liter sammenlignet med året før, men Tine tror at trenden vil snu.

En av årsakene til nedgangen er at antall melkekyr er blitt kraftig redusert, ifølge tall fra Tine. Nationen skriver at det i februar i år var totalt 227.000 melkekyr i landet, mens antallet i samme måned de tre siste årene har vært på rundt 237.000 kyr.

Styreleder Trond Reierstad i Tine tror at både færre kyr og stram tilgang på grovfôr etter svake avlinger i fjor kan være medvirkende til nedgangen.

– Vi vil følge utviklingen i markedet tett og si ifra til partene om det er behov for endringer i kvotene, sier han.

Prognoseutvalget i Tine har beregnet at melkevolumet fra norske bønder i år vil ende på 1.495 millioner liter melk, mens behovet vil være nærmere 1.510 millioner liter.

– Vi regner med at produksjonen vil ta seg opp, men vi er spente på hvordan sommeren blir, sier direktør Knut-Frode Lid i Tine Råvare.

I kriseåret 2011 førte lave melkeleveranser til mangel på smør, noe som førte til store medieoppslag og import av smør, men Tine tror ikke at noe lignende vil skje i år. (©NTB)

Kommentarer