Bønder bekymret for landbrukets fremtid

Nesten seks av ti bønder oppgir at de er bekymret for fremtiden til norsk landbruk. En av seks er bekymret for økonomien på sitt eget gårdsbruk.

Det viser undersøkelsen Trender i norsk landbruk , en spørreundersøkelse som har vært gjennomført av Norsk senter for bygdeforskning annethvert år siden 2002.

33 prosent av de spurte bøndene oppgir at de ofte har vært bekymret for norsk landbruks fremtid i løpet av de siste seks månedene. 26 prosent svarer at de har bekymret seg veldig ofte.

16 prosent svarer at de ofte eller veldig ofte har vært bekymret over økonomien på sitt eget gårdsbruk.

Samtidig er det færre bønder nå enn for tolv år siden som svarte at det var ensomt å være bonde, til tross for at det har blitt 20.000 færre bønder siden 2002. I 2002 svarte 38 prosent at de var enige i påstanden «Jeg føler meg ofte ensom som gårdbruker». I år er det 29 prosent som har svart dette, og det er et tall som har ligget stabilt siden 2010.

– Hva denne nedgangen skyldes er det vanskelig å si noe sikkert om, men det kan ha sammenheng med at de bøndene som i størst grad har følt på ensomheten, er de som har lagt ned driften, skriver forskerne Oddveig Storstad og Lars Rønning som står bak rapporten. (©NTB)

Kommentarer