GAMMELT OG NEDSLITT: For et halvt hundre år var denne driftsbygningen moderne. I dag foretar ekteparet kun nødvendig vedlikehold i påvente av mulighet for å bygge ny driftsbygning.

Økonomiske forutsetninger bestemmer framtida

Monica Eide Leirvik (40) og Olav Støkkan Leirvik (35) på Dalebro gård, Opphaug i Ørland har et stort ønske om å bygge seg et løstdriftsfjøs med melkerobot. Økonomien innen melkeproduksjon i dag gjør at ekteparet sitter på gjerdet med sine utbyggingsplaner.

Det er heimgården til Olav paret har slått seg ned på med sin familie på fem. De tok over den i januar 2012. Den ordinære landbruksproduksjonen består av en melkekvote på 114 tonn, kornproduksjon og oppfôring av okser. Dalebro gård er på 230 dyrket mark og med leid areal driver de nye gårdbrukerne 650 dekar. Til gårdens sju hester brukes ensilasje de produserer selv.

Viktig å bo på gården

Etter at de startet som gårdbrukere har de prioritert å bygge et våningshus.

– Vi må jo i iallfall ha et sted å bo og derfor har vi prioritert å bruke økonomien på egen bolig i starten. Synes det er viktig å legge penger i heimen for å få god plass og å trives. De fire første månedene som gårdbrukere bodde vi i Bjugn. Det var uholdbart i om med at melkeproduksjon krever jevnlig kontroll med dyreholdet og spesielt i forhold til kalving. Vi har lett for å forstå problematikken til gårdbrukerne i rød støysone ved den nye hoved jagerflybasen som blir etablert i kommunen, der dyr og mennesker kan bli adskilt, sier paret der Monica har full jobb heime og Olav er ansatt i lokalbanken i tillegg til gårdsarbeid.

Melkeproduksjon må ikke bli dugnadsarbeid

Drømmen er å bygge et nytt fjøs med melkeproduksjon og robot. De ønsker at det skal være mulig å erstatte det gamle båsfjøset fra femtitallet med en bygning med dagens standard.

– Vi synes dyrevelferd er veldig viktig og at arbeidsforholdene er gode. Slik det er nå med dagens driftsbygning kan det uansett ikke fortsette å være. Vi har satt oss et perspektiv på fem år for å ta en endelig avgjørelse. Sånn som situasjonen er i dag finner vi ikke økonomi innen melk til å ta det store løftet. Med nytt våningshus har vi brukt en del penger, og per i dag er nybygging av kufjøs uaktuelt. Vi er ikke redd å bruke arbeidstid på melkeproduksjon. Lysten er der, for så vidt troen og optimismen også. Viser allikevel regnestykket negative tall, det vil si at det ikke er mulig å skaffe seg en akseptabel inntekt, som gjør at investeringen forsvarer seg på normal basis blir planene liggende brakk. Å produsere melk på dugnad er uaktuelt.  Håpet er et løft innen næringa slik at vi kan satse på det vi helst ønsker å drive med. Nå blir bare helt nødvendig vedlikehold av bygningen innvendig foretatt, forteller de.

 

Hadde ferdige planer

Før de tok over var målsettingen å starte med gris.

– Svinproduksjon var det tidligere på gården og vi vurderte lenge om å starte nybygging. Planene var godt i gang og vi fikk utredet alternativ til bygging for fire år siden. Det ble brukt mye energi på gode løsninger og flere besøk hos andre produsenter for å finne optimale valg. Dessverre viste kostnadene seg å være for store og per i dag er vi glad for at vi ikke realiserte planene, forteller Olav og Monica, som ikke ser lyst på en ny prosess i samme størrelsesorden angående melk om det ikke blir realisert.

Det teoretiske innen svineproduksjon var godt på plass. Monica har gått på Norsvinskolen og er cand. pig.

IPT-godkjenning

Monica startet med hest allerede ni år gammel. Interessen har fulgt med hele livet og hun har blant annet et årlig hesteskole i Cornwall i England. I dag teller det sju hester på Dalebro Gård, der målsettingen er å få til noe økonomi med dyrene. Det er blant annet investert i en utendørs ridebane, og det legges til rette for ridetimer.

– Jeg fikk en forespørsel fra Fosen videregående skole forrige vinter om å ha et tilbud til et par elever med hest. Denne vinteren har vi en elev med spesialisert undervisning med hest som fag. Vi sikter oss inn mot Inn på Tunet (IPT) og etter at dere var på besøk har vi blitt medlemmer av IPT Trøndelag SA. Nå ligger vi i prosessen for godkjenning av KSL, sier er svært fornøyd Monica Eide Leirvik på telefon.
På gården finnes kaldblodshest, varmblodshest, dølahest, islandshest og shetlandsponni.

Prioriterer å bruke penger på helgefri

Melkeproduksjon er allikevel bærebjelken i gårdsdriften. Som barnefamilie har de valgt å prioritere å få noe fritid.

-Vi er så heldige at vi har et par avløsere til unnsetning. Det har det vært lett å få tak i ungdommelig arbeidskraft. Det gir oss fri annenhver helg, noe som betyr fjøsfri, og å være heime med barna eller at vi kan delta med annen familieaktivitet, forteller de.

Olav roser også sin arbeidsgiver for god fleksibilitet til å ta fri ved onns arbeid. I forbindelse med planer om bygging og utvidelse av melkeproduksjon har de hatt god kontakt med TINE.

-De sa til oss at det er lenge siden de har møtt noen som er så positiv. Nå gjenstår å se hvilke økonomiske forutsetninger som legges på bordet av politikerne, konstaterer Olav og Monica på Dalebro Gård.

Leirvik

HESTEN GIR EKSTRA INNTEKTSMULIGHET: Dalebro Gård har snart alt i orden i forhold til Inn på Tunet. Monica har drevet med hest siden hun var unge og er glad for at virksomheten med hester kan være med å bidra til økonomien på gården. 

 

 

 

 

Kommentarer