Færre sau tatt av rovdyr i år

Å skyte rovdyr før beitesesongen starter ser ut til å ha gitt resultater. Alle landets åtte rovviltregioner melder om en roligere start på beitesesongen enn i fjor.

I Oppland, hvor sauen i fjor ble hardt rammet, er det færre tap enn på flere år, skriver Nationen.

– Det uvanlige er at vi har skutt to bjørn og to ulv på grunn av potensiell skade de kunne gjøre. Det har nok ført til at inngangen på beitesesongen har vært roligere enn i fjor, sier Ivar Odnes, leder i Rovviltnemnda i Oppland.

Jerv, gaupe og kongeørn har alle drept noe sau, men det er foreløpig ikke snakk om store tap.

Også i Nordland tok bjørnen i fjor mye sau.

– Her ble det skutt tre bjørn i mai, og så langt i år har det ikke blitt bekreftet et eneste sauekadaver tatt av bjørn, sier Tore Vatne, seksjonsleder for miljøvern hos Fylkesmannen i Nordland.

– Det er veldig trivelige tall så langt i år. Det er null kadaver som er bekreftet tatt av bjørn og jerv, og bare fire til gaupe mot tolv til gaupe i fjor. Kongeørna har tatt ti. Det siste er omtrent som i fjor, sier han.

Tone Våg, styreleder i Norsk Sau og Geit, mener det er for tidlig å gjøre opp status. Hun legger også til at flere sauebønder holder dyrene hjemme og at det derfor er færre dyr for rovdyrene å ta.

– Når det blir færre sauebønder, er det også færre som sender inn krav om erstatning, sier hun. (©NTB)

Kommentarer