Listhaug får motbør om beitekrav

Norsk Bonde- og Småbrukarlag reagerer kraftig på at landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) vil vurdere å endre kravet om fritt beite for melkekyr åtte uker i året.

Loven om dyrevelferd sikrer i dag alt storfe mulighet til fri bevegelse og mosjon i løpet av sommerhalvåret. Kravet gjelder bare to måneder – åtte uker.

I 2004 ble det vedtatt at dette også skal gjelde for melkekyr, ettersom det fra 2034 vil bli innført et totalt forbud mot båsfjøs der dyrene ikke får anledning til å komme ut i naturen.

– Vanskelig

Flere bønder frykter imidlertid at kravet om at alle kyr må på fritt beite i åtte uker vil gjøre at færre ønsker å satse på melkekyr i framtiden, og landbruksministeren sa til NRK forrige uke at tilbakemeldingene gjør at hun vil se nærmere på forslaget om beitekrav. Hun er positiv til å gjøre endringer.

– Jeg har fått tilbakemeldinger fra både Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal om at dette er en utfordring. Det kan kanskje også gjelde flere fylker. Da mener jeg at vi er nødt til å se på det, og se på om det er grunnlag for å gjøre noen endringer, sa Listhaug.

Omdømme

Norsk Bonde- og Småbrukarlag reagerer på dette og mener det må være et krav at melkekyr skal ha tilgang til beite.

– Dyr på beite er viktig av hensyn til dyrevelferd og ressursutnyttelse, og for omdømmet til norsk landbruk. Dersom mosjonskravet fjernes vil det åpne for at vi etter hvert får en melkeproduksjon hvor svært få eller ingen melkekyr er ute om sommeren. Det er ikke norsk landbruk er tjent med, mener Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. (©NTB)

Kommentarer