Nytt utstyr for fôranalyse

Orkel har skaffet seg distribusjonsrettighetene på det de mener kan være en revolusjonerende teknologi for landbruket. Orkels daglige leder, Jarl Gjønnes, mener den nye, bærbare fôranalysemaskinen, «AgriNIR», kan gi landbruket et stort løft i å styre og kontrollere foringsprosessene i kjøtt- og melkeproduksjon.

NIR står for «Near infrared». Maskinen skanner gras eller silofôr som puttes inn og henter ut karakteristikker for å bestemme næringsinnholdet i fôret. Etter analysen printer maskina ut en resept som blant annet angir fôrets tørrstoffprosent, stivelse-, protein- og fiberinnhold. Orkel har skaffet seg distribusjonsrettighetene på NIR-analyseapparatet i Norge og på flere av Orkels eksportmarkeder. I samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving Sør-Trøndelag har de jobbet for å kalibrere utstyret for norske forhold.

Bedre kontroll over grovfôret

I dagens landbruk går ca 70 prosent av driftskostnadene til fôr. Godt grovfôr er basisen for økonomien i husdyrholdet. For å utnytte potensialet som ligger i grovfôret er det viktig med økt kunnskap om kvaliteten på det grovfôret som finnes på gården.

  • Kunnskap om graset ved høstingstidspunktet for å kunne optimalisere høstetidspunkt i forhold til grovfôrkvalitet.
  • Kunnskap om tørrstoffinnholdet ved pressing/ silolegging slik at valg av type ensileringsmiddel og mengde ensileringsmiddel kan optimaliseres.
  • Kunnskap om vekt og tørrstoffinnhold på rundballer vil være et stort fortrinn ved kjøp og salg av fôr.
  • Optimalisering av grovfôret ved fôring ved at vi får et analysesystem som gir raske svar på hva som tilføres i fôrrasjonen.

Praksis i dag er at surfôranalyse blir sendt inn til laboratorium, og svaret foreligger etter en til to uker. Mange tar ikke surfôranalyser i det hele tatt fordi de mener at det tar for langt tid før svaret på analysen foreligger.  Dette betyr ikke at vi ikke skal sende inn analyser til dagens laboratorium. Vi får tatt ut flere analyser, og optimalisert fôringa i enda større grad. 

Bedre kontroll med økt kunnskap

Det fine med denne NIR-teknologien er at du kan gjøre analysen hjemme på gården, og  få svar på 30 sekunder. – Da kan du justere mengden kraftfôr du tilsetter grovfôret ut i fra analysene og dermed utnytte kua til det maksimale, sier Jarl Gjønnes ivrig.

Et slikt utstyr vil altså virke som en lokal målestasjon for bonden, hvor han kan holde seg kontinuerlig oppdatert og alltid ha kontroll og oversikt over kvaliteten på grovfôret han gir til dyra sine.
– I det lange løp vil det redusere kostnadene og øke inntektene for gårdbrukeren, sier Gjønnes.

Agrinir

 

Kommentarer