Kan miste tilskudd for vanskjøtsel

Staten vil ikke lenger yte tilskudd til bønder som vanskjøtter dyra sine – bare i Nordland trues ni bønder med å miste offentlig tilskudd.

Kuttene kan få alvorlige konsekvenser for dem det gjelder, sier landbruksdirektør Monika Iveland i Nordland til NRK.
– For mange vil det være veldig alvorlig. I store deler av landbruket er lønnsomheten allerede dårlig. Å miste tilskuddet kan være en måte å velte hele driften på, sier Iveland.

På spørsmål om ikke tap av tilskudd vil gjøre ting bare verre, svarer Iveland at dette trolig heller vil få disse personene raskere ut av næringa.

– Det vi har sett tidligere er at Mattilsynet kan legge pålegg på pålegg på pålegg, men de blir likevel i næringa. De blir gjengangere i systemet, og det er det vi ønsker å få stoppet, sier Iveland.

I Nordland, med over 2000 gårdsbruk, er det nå, i følge NRK, ni bønder fra Vesterålen, Salten og Sør-Helgeland som får tre millioner i kutt. Og disse tilfellene dreier seg kun om alvorlige brudd på loven, sier landbruksdirektør Monica Iveland.

– Vi er ikke ute etter å ta bøndene. Det kan gå på at dyrene ikke får mat, manglende hygiene og renhold eller at de har et oppholdssted som ikke innfrir. Det kan også være at dyrene ikke blir sluppet ut. Vi skal sørge for at de bøndene som jobber hardt hver dag for å drive en god produksjon ikke skal se på at naboen kan sitte og drive på kanten av loven, og likevel motta masse tilskudd, forteller Iveland.

Kommentarer