GULROT: En grei produksjon, sier Gaute Evenhus. -Og sorter og kvaliteten på frøene er blitt bedre med årene. Nå kan vi dyrke gulrot i jord som var utenkelig for noen ti-år siden, forteller han. Det er greit å ha med Rigmor Standal i Norgro AS ut i åkeren for å se, spørre og fortelle.

Leverer både frø og rådgivning

LEVANGER: – Jeg selger ikke bare frø, emballasje, plantevern og driftsmidler. I en handel eller rettere sagt et kundeforhold hører det også med rådgivning og formidling av kunnskap. Rigmor Standal, fagkonsulent i Norgro AS fortalte dette da vi tok en prat med henne da hun var på besøk hos Gaute Evenhus, Åsen i Levanger kommune. Evenhus driver med grønnsaker, kålrot og gulrot. I tillegg er det en del kjøttfe på gården.

Norgro er en landsomfattende organisasjon som har som hovedoppgave å selge frø og tilhørende produkter til produsenter. Og som sagt, – det følger med en god del råd og veiledning.

– For min del blir det en god del besøk hos kundene. Ikke minst i vekstsesongen. Det er veldig greit for oss og få tilbakemeldinger fra nettopp de som ser på vekstene hver dag. De tilbakemeldingene vi får, bringer vi tilbake i vårt system. Målet hele tiden er å kunne levere så gode varer og tjenester som vel mulig, forteller Standal.

– Det er ingen tvil om at marginene er små. Derfor er det viktig at det fokuseres på kvalitet i alle ledd i kjeden.  Og vår første oppgave i den kjeden er nettopp å kunne levere frø som passer inn i bondens planer, sier Rigmor Standal. Mye av de frøene som hun og de andre i Norgro formidler til dyrkerne kommer fra Skottland og Nederland.

Hun dekker Møre og Romsdal, Sør – og Nord Trøndelag. – Det er et stort distrikt og det sier seg selv at jeg ikke rekker å besøke alle kunder så ofte som jeg kunne ønske. En stor del av kundemassen har jeg imidlertid ikke alt for langt unna, Frosta er jo en stor kommune når det gjelder frukt, grønt, blomster og bær. Dit blir det noen turer i løpet av et år, trivelige turer og jeg syns det alltid er givende å møte dyrkerne og høre deres meninger og erfaringer.

Før kjøpte du frø i vekt, ¼ kg, ½ kg eller opptil en kilo med kål og eller nepefrø. På så å si samtlige gårder var det noen rader med slike vekster. Den tid er forbi. Og frø selges heller ikke lenger etter vekt, men antall frø. For gulrot for eks regnes det fra 90 til 150 000 frø pr. dekar.  Størrelse på frøene varierer. Og det er vel ingen tvil om at frøkvaliteten har blitt adskillig bedre med årene.

Og spireprosenten er høy, men det er forskjell på spiring i laboratorier kontra åkeren. Ute i feltet er det langt flere faktorer som spiller inn, jordsmonn, vær og temperatur og selvsagt nedbør. Som regel ligger spireevne på åkeren en 5 til 10 % lavere enn oppgitt fra laboratoriene. Og med dagens såmaskiner er tynning i åkrene en saga blott. Før var det et arbeid som måtte gjøres.

Norgro forventer en omsetning på landsbasis på opp i mot 250 millioner kroner i 2014. Det er i alt 32 ansatte i firmaet.

Godt 110 dekar med kålrot har Gaute Evenhus. Han har flere sorter. Vige, Vigod og Bangholm Magres. Den siste er en prøve for å se om den gir litt bedre avling.  Kålrota er en arbeidsom vekst å holde på med, men lykkes en så kan resultatet bli ganske bra.

– Det kreves en del areal for de som driver med slike vekster. Det bør minst gå 7 – 8 år før de kan ha samme vekst i arealet.  Så vi er avhengig av jordleie eller bytte, forteller Gaute. Som oftest bytter han med noen som driver kornproduksjon. – Det gir, etter min mening, også en god gevinst til kornbonden. I et aktiv jordbruksmiljø har det hittil ikke vært noe problem å få til slike avtaler. I kålåkeren sprøytes det en gang i sesongen og da hovedsakelig mot frøugras.

Evenhus har også rundt 40 dekar med gulrot, hovedsakelig Romance og Triton. – Den er enklere å drive med gulrota, syns Evenhus.

På gården til Evenhus har de tradisjon med dyrking av grønt. – Den tradisjonen og kunnskapen har jeg tatt med meg, sier han, som leier inn et par mann i den mest hektiske lukesesongen og likedan når høsten kommer og jordens grøde skal i hus. – Ja, og så har jeg en høyst oppegående og flink kårkaill. Han står på. Det er mye god kunnskap, mye erfaring og mye god effektiv arbeidshjelp i disse kårkallene rundt omkring, forteller han.

Og som nevnt, Norgros representanter besøker ofte produsentene, både for å gi råd og også høre gårdbrukernes erfaringer.

– Trodde du at du var ferdig her du nå. Å nei, nå skal du være med meg bort i kålrotåkeren og se der. Jeg har noe å spørre om. Gaute Evenhus er klar i sin tale og fagkonsulenten blir med.

Det er ikke bare salg de driver med de som er ansatt i Norgro.

Norgro

SPØRSMÅL: Det er mange sorter å velge i. Hvilken sort trives best i dette jordsmonnet? Hva kan gjøres for å øke avlinga? Hvor stor del av avlinga blir salgsvare? Spørsmålene er mange når dyrker og fagkonsulent prater i åkeren.

Kommentarer