Advarer sterkt mot overetablering innen egg

– Her i Trøndelag er det nå ikke rom for en eneste ny høneplass, og det bør ikke være noen mottaker av egg som går ut og skriver nye avtaler på leveranse i ett marked hvor det er nok av egg å kjøpe fra markedsregulator.

Det sier leder for Trøndelag fjørfelag og styremedlem i Norsk fjørfelag, Halvor Braa, og leder i Trøndelag eggring, Kolbjørn Frøseth. Begge er eggprodusenter og svært bekymret for den store interessen det nå er for etablering av eggproduksjon for tiden.

Frøseth og Braa

ADVARER: Leder i Trøndelag fjørfelag og styremedlem i Norsk Fjørfelag, Halvor Braa,  og leder i Trøndelag Eggring. Kolbjørn Frøseth, advarer sterkt mot overetablering i eggnæringa.

– Det er nå en betydelig fare for at overproduksjonen blir enda større, med det betydelige press på økonomien som dette medfører. Spesielt gjelder dette her i Trøndelag, hvor det ryktes fra varemottakere og utstyrsleverandører at så mange som 10-12 konsesjonshus er under planlegging. Dette i ett eggmarked som er vanskelig fra før med førtidslakting som eneste verktøy som benyttes. En ordning som belastes eggprodusentene.

Braa og Frøseth mener en slik ukontrollert etablering vil føre til stort press på produsentøkonomien og gi store utfordringer med tanke på å få regulert markedet. Begge oppfordrer de som nå går med planer om å etablere eggproduksjon om å ta dette inn over seg. – Det er på det nåværende tidspunkt og på lang sikt ikke rom for en eneste ny høneplass, og det bør ikke være noen mottaker av egg som går ut og skriver nye avtaler på leveranse av egg i ett marked hvor det er nok av egg å kjøpe fra markedsregulator på forsyningsplikten. Og om man spekulerer i å utnytte markedsregulator Norturas mottaksplikt for å etablere eggproduksjon, er dette en illojal måte å komme seg inn i næringa på, sier de og framholder at mottaksplikten er ment som et sikkerhetsnett for eggprodusentene, og ikke som en brekkstang for å få begynne som eggprodusent.

Braa og Frøseth synes det er merkelig at de med slike planer ikke tenker på at de brekker ryggen både på seg selv og de som allerede har investert 2-6 millioner, og de ber alle vurdere en gang til på om dette er riktig måte å gjøre dette på.
– Her står nemlig solidariteten mellom yrkesbrødre på prøve.

Eggnæringa har etter den store omstillinga fram mot 2012, levd med et betydelig overskudd av egg. Overskuddslagrene har bygd seg opp i løpet av siste høst.  Norturas eggproduktfabrikk, trenger i praksis ikke egg til sin produksjon før over sommeren pga allerede fulle lager. Prognosert overskudd av egg for 2015 er pr nå antatt til å bli rundt 1000 tonn, og dette etter at det er tatt ut 400 tonn til førtidsslakting og sett bort fra 450 tonn som står usortert på lager på eggproduktfabrikken. Samlet gir dette et reguleringsbehov for 2000 tonn egg for å være i balanse til årsskiftet.

For å klare dette, mener Braa og Frøseth det vil kreve at 120 produsenter avliver hønene 6 uker før normal slaktealder.

– Dette da mens stadig nye hus er under planlegging. Dersom det kommer 10 nye hus, som tidligere er antydet i 2015/2016, vil dette gi nye 1300 tonn egg inn i markedet. Det betyr at ytterligere 70 produsenter må førtidsslakte 6 uker før tida i flere år framover. Dersom dette blir tilfelle, kan man bare spekulere i hvor høg omsetningsavgifta på egg vil bli framover for å finansiere denne reguleringen.
– I tillegg vil det helt sikkert bli nødvendig å bruke pris som virkemiddel for å dempe økonomien i nybyggene. Dette vil ramme hele næringa, men selvsagt bli tøffest for dem som nylig har investert og har høge utgifter til kapital.

Begge presiserer at det er flere forhold som må gjennomgås for å få bukt med overproduksjonen på egg og den økende etableringslysten.
– Men man må starte på grasrota og få de som nå er i planleggingsfasen til å forstå alvoret i situasjonen og legge sine planer om bygging av hønsehus på is såpass lenge at det blir behov i markedet for nye produsenter. Gå i dialog med varemottaker og ikke bruk mottaksplikten til Nortura som en brekkstang for å komme inn. Dette vil ødelegge økonomien, både til oss som allerede er eggprodusenter og til de som bygger.

Braa og Frøseth mener finansinstitusjonene må gjøres oppmerksom på situasjonen da dette er en tap-tap-situasjon. De mener det innvilges lån på feil premisser samtidig som eksisterende kunder får redusert betalingsevne.

I tillegg mener de to at ordningen med markedsregulators mulighet til å regulere markedet må gås igjennom.

– Det er jo innlysende at det mangler vesentlige verktøy for å forhindre at ukontrollert etablering skjer. Per i dag har man kun mulighet for å regulere vekk egg som allerede er produsert av høna. Her må det andre virkemidler til for å hindre at økonomien i eggproduksjonen kollapser. Kloke hoder i eggnæringa må stikke hodene sammen og komme opp med gode forslag til hvordan dette kan reguleres i framtida.

Begge håper og tror at man ikke trenger å gå til ytterligheten og innføre kontraktproduksjon i eggnæringa, men at man kan finne fornuftige og akseptable løsninger. De mener markedsregulator må gå i dialog med landbruksminister og departement for å forklare utfordringene som eggnæringa står ovenfor. Begge tror at både Norsk Fjørfelag og Norges Bondelag vil være med å støtte markedsregulator i denne jobben.

Avslutningsvis håper Braa og Frøseth at all oppmerksomheten som nå er rettet mot overetablering innen eggproduksjonen, vil føre til at de fleste som tenker på å bli eggprodusent vil tenke seg om en gang til og lytte til næringa.

Begge føler et stort ansvar for sine respektive medlemmer slik at eggnæringa ikke råtner fra innsiden og at alle kan bidra slik at man kan framstå som ei robust næring.
– Dette skylder vi det norske folk og norsk matproduksjon.

Kommentarer