Vil øke matproduksjonen i hele landet

– Dette er et moderat krav som trygger matproduksjonen i hele landet, sier Asbjørn Helland, fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag.

Jordbrukets krav i jordbruksforhandlingene ble overlevert regjeringen i dag. Det har en ramme på 950 millioner kroner, finansiert bl.a. med 490 millioner kroner i overføringer over statsbudsjettet og 380 millioner kroner i økte målpriser.

Kravet bidrar til å tette inntektsforskjellene mellom jordbruket og andre grupper.

– Dette er helt nødvendig skal vi øke matproduksjonen slik Stortinget vil, sier Helland. Kravet om økte inntektsmuligheter på 24 200 kroner per årsverk vil bidra til å redusere inntekts-avstanden til andre grupper med ca 8000 kroner, men fremdeles er avstanden omlag 150 000 kroner, tilføyer Helland.

– Når vi skal øke matproduksjonen må vi bruke matjorda over hele landet, økte distriktsvirkemidler og beiting vil bidra til dette. Kravet styrker det landbruket vi kjenner i Norge: et landbruk over hele landet, med levende bygder og lite medisinbruk, sier Helland.

– Matvareberedskap er samfunnssikkerhet. Vi mener måten maten produseres på, må løftes høyere i den offentlige debatten, og sammenhengen mellom produksjonsmåte og folkehelse må tillegges større vekt. I kravet foreslår vi ei arbeidsgruppe som skal utrede dette. Det er jeg glad for, sier Helland

– Trøndelag forskning og utvikling har beregnet at vi må investere 500 millioner per år, bare i Nord-Trøndelag, skal vi nå målet om økt matproduksjon. 20 millioner kroner på landsbasis, dekker ikke på noen måte det investeringsbehovet vi står ovenfor, sier Helland. – Dette er pinglete.

– Nord-Trøndelag Bondelag har fått gjennomslag for økt arealtilskudd til korn i Namdalen. I jordbruksoppgjøret i fjor ble arealtilskuddet i Namdalen redusert, det mener vi var feil. Jeg er glad vi retter opp det nå, sier Helland. Forslaget om å øke kornprisen med 12 øre per kg vil styrke kornproduksjonen, legger Helland til.

Prosjektet med fjellandbruket i Namdalen og Meråker er foreslått videreført.

I kravet er bl.a. målprisen på melk foreslått økt med 8 øre per liter og målprisen på svinekjøtt er foreslått økt med 1,05 kroner per kg og kvalitetstilskuddet på storefekjøtt foreslås økt med 0,34 kr per kg.

– Dette vil ha marginale utslag på prisene til forbruker, understreker Helland.

Kommentarer