TIL DET BESTE: Administrerende direktør Randi Dyrnes i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal er overbevist om at den planlagte fusjonen med Agri vil være til det beste for eierne – nemlig bøndene i regionen.

Snart klar for ny FK-fusjon

Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal vil sannsynligvis bli en del av FK Agri når årsmøtet sier ja til fusjonen den 22. juni. Dermed blir regionen en del av «giganten» FK Agri og da står bare Rogaland Agder tilbake som egen enhet i systemet. – En stor fordel for eierne, mener direktør Randi Dyrnes.

Randi Dyrnes er administrerende direktør i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal. I 2014 hadde selskapet med hovedkontor i Molde en omsetning på 430 millioner kroner ved de seks avdelingene i Halsa, Sunndalsøra, Kristiansund, Elnesvågen, Åndalsnes og Molde. Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal har 80 årsverk og eier 50 prosent av kraftfôrfabrikken på Vestnes – Møre og Romsdal Kornsilo.

Utviklingen har gått mot færre selskap. I 2006-2007 var det fusjoner som resulterte i at FK Agri oppnådde 80 prosent av markedet i Norge. I dag er det bare FK Rogaland Agder og FK Nordmøre og Romsdal som står som egne enheter utenom FK Agri.

Enstemmig

– FK Agri har gjort det veldig bra med nye utbygginger og gode resultater. Vi har gått til FK Agri med ønske om fusjon fordi den økonomiske utviklingen hos oss ikke har vært som ønsket. Målet med fusjon er å styrke konkurransekraften. Vi tror også at eierne er best tjent med fusjon. Utviklingen i samfunnet generelt går mye raskere og som en forholdsvis liten organisasjon blir vi hengende etter. Vi mener derfor det er best for eierne våre, bøndene i Nordmøre og Romsdal, om vi går inn i en fusjon, sier Randi Dyrnes.

– Hva vil da skje? Hvordan vil folk merke det?

– Vi blir en del av en større organisasjon – vi blir en del av FG Agri som da betjener hele landet bortsett fra Rogaland. I stedet for å være med på årsmøte her i regionen blir de med i et større årsmøte. Det at vi blir større betyr at vi får mer ressurser til oppfølging av medlemmene. Det er viktig også for selve landbruket i regionen. Særlig kanskje hos unge og nye bønder der vi føler vi skulle ha hatt større muligheter til å bidra med mer ressurser til hjelp og støtte for denne gruppen, sier Randi Dyrnes.

– Det er styret i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal som har tatt beslutningen om å gå til forhandlinger om fusjon?

– De startet arbeidet, ja. Vi hadde et ekstraordinært årsmøte i mars der vi ba om svar på hvorvidt vi skulle gå til fusjonsforhandlinger, og der var svaret et enstemmig ja. Det er årsmøtet den 22. juli som skal ta den endelige beslutningen, sier Randi Dyrnes.

– Hva blir konsekvensen for de seks avdelingene?

Ikke oppnådd resultatkrav

– De skal fortsette som vanlig. Dette får betydning for administrasjonen i og med at dette vil gi samordnende funksjoner, sier hun og bekrefter at det innebærer at hennes egen jobb vil forsvinne. Det blir færre i administrasjonen lokalt.

Styret i Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal er valgt av årsmøtet som også er generalforsamling. Et enstemmig vedtak om å starte fusjonsprosessen er et godt utgangspunkt mener direktøren som likevel presiserer at det er først når resultatet av forhandlingene foreligger at den endelige beslutningen blir tatt:

– Jeg tror nok de fleste vil se at vi vil nå formålsparagrafen vår bedre etter en fusjon, sier Randi Dyrnes. Og den nesten 100 år gamle formålsparagrafen lyder slik:

«Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal er en samvirkeorganisasjon med formål å fremme medlemmenes økonomiske og yrkesmessige interesser på kort og lang sikt.»

– Styret hos oss sier vi i stor grad har oppfylt dette formålet, men ikke på det økonomiske. Vi har ikke klart å sitte igjen med det resultatmålet styret har sagt at vi bør sitte igjen med. To prosent i resultat av omsetningen har vært ønsket for å sikre nødvendig utvikling i bedriften. Det har vi ikke klart, sier Randi Dyrnes.

– FK Agri har bedre resultater?

– Ja, deres resultat er over to prosent, bekrefter hun.

Randi Dyrnes vil ikke spekulere i om FK Rogaland Agder vil følge etter slik at det blir bare ett, felles FK Agri for hele landet. FK Rogaland Agder er en større organisasjon enn Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal.

– Hvorfor har ikke fusjonen som planlegges nå kommet tidligere?

– Det bunner nok i et ønske om lokal styring og at det å være en liten og «lett» organisasjon skulle bidra til gode resultater på det økonomiske planet også. Det har gått bra selv om vi har sett en for lav resultatutvikling de siste ti årene, men det er krevende å henge med i den teknologiske utviklingen for en liten organisasjon. Det skal for eksempel produseres apper for «alt» i disse dager. Samtidig går tallet på bønder ned. Vi øker likevel omsetningen hele tiden – også på forbrukermarkedet. Men det er krevende å henge med der også – konkurransen er knallhard, sier Randi Dyrnes.

– Hovedkontoret for FK Agri ligger i Lillestrøm. Hvordan vil det bli for bøndene i regionen her å forholde seg til et kontor som ikke akkurat ligger på landsbygda?

– Det er organisert ved at vi har kretser der våre medlemmer møter på kretsmøter. Dessuten har vi regionråd som fungerer som kanaler inn i systemet. Folk vil forholde seg til de lokale avdelingene her. Vi har kretsmøter og regionmøter. I det daglige vil ikke folk merke noe når det gjelder service, kompetanse og kvalitet. Fagmessig skjer det mye på for eksempel rådginingssiden der vi blir en del av et større kompetanseforum. Jeg tror nok at totalt sett er tiden moden for å fusjonere nå. Det er det riktige når vi ser på fremtiden – det tror jeg det ikke er noen tvil om, sier Randi Dyrnes.

Kommentarer