STORE INVESTERINGER: Fjøset måtte settes på vent da et kyllingfjøs ble interessant. Nå er de store takene tatt for ei stund for Reinert og Grete Lill Aakerholm.

Fornuftig med gårdsråd

ORKDAL: Omfattende gårdsdrift med stort volum i flere sektorer gir ikke automatisk fritt spillerom for nyinvesteringer. Reinert og Grete Lill Aakerholm på Solbu i Orkdal har etablert et gårdsråd med involverte parter som har påvirkning på resultatet. Erfaringen til ekteparet etter to år med gårdsråd er udelt positiv, og de vil anbefale andre noe tilsvarende.

Etter store investeringer, først med kyllingfjøs, og deretter et kufjøs med melkerobot hadde låneopptaket kommet opp i 12 millioner kroner. Aakerholm har en målsetting om å være i øverste sjikt i forhold til landbruk, spesielt melkeproduksjon. Dagens kvote er på 530 tonn.

– Det sier seg selv at driftsledelsen må være på plass, framholder Reinert Aakerholm.

I 2013 kom de i gang med et gårdsråd. Rådet blir avholdt i oppholdsrommet i det nye fjøset, og dermed tett på det praktiske. Faste involverte er økonomisk rådgiver i Tine, Orkdalsbanken, Orkdal Regnskapskontor og Tine topp team fôring.

– Vi blir automatisk mer bevisst på ledelse når vi samles tre-fire ganger i året. Det er ei utgift vi står for selv men mener det er utgift til inntekts erverv. Vi har fått helt klart en annen forståelse for økonomi etter at vi startet rådet, og jo mer vi kan, dess artigere blir det. Tror at bank og regnskap synes det er

DSC_7602

greit å få litt mer praktisk teori. Kona har også fått et helt annet forhold til gårdsregnskapet etter Tine sine framvisninger av budsjett og driftsplan på møtene. Tallene blir mer forståelig når vi setter oss ned og diskuterer de, sier Aakerholm, og legger til at Grete Lill har et svært aktivt bidrag i gårdsdrifta, selv om hun har 70 prosent jobb utenfor gården. Derfor er gården vi.

Totalleveranse til fast pris.

Reinert Aakerholm tok over gården som attenåring i 1987. Gården har hatt jevn utvikling med de store løft de siste årene.

______________
Reinert Aakerholm lovpriser «Best på melk» prosjektet.

 

– Vi hadde planlagt nytt kufjøs før vi fylte 40 år, men det skar seg. Forholdsvis god butikk i kyllingproduksjon gjorde at vi bygde kyllingfjøs i 2008. Men vi hadde avtalt med   Orkdalsbanken at det ikke skulle sette sperrer for bygging av kufjøs om noen år. Viktig for oss at lokalbanken var med på dette.

– I 2010 hadde vi mange gode samtaler med primærrådgiver fra Tine samtidig som vi hadde Geir Roar Moseng i Tine med utarbeidelse av driftsplanen. Vi brukte sommeren til å bestemme oss. Driftsplanen så ok ut og vi bestemt oss for å søke Innovasjon Norge, og derfra kom det positivt svar, forteller gårdbrukeren på Solbu.

Kontrakten med totalleverandør Gråkjær ble underskrevet i november 2011, og 15 oktober året etter var det innflyttingsklart til fastsatt dato og uten sprekk i de økonomiske rammene.

– Fast pris for oss var viktig slik at noe uforutsett ikke skulle oppstå. En byggeleder ble innleid fra Landbruksrådgivinga. Etter ferdig byggeprosjekt var vi både stolte og slitene, smiler ekteparet, begge 46 år.

Justere driftsplaner og korrigerer kurs.

Tine har vært aktivt med i dette pilotprosjektet som er foreløpig det eneste i dette landbruksbaserte området.

Geir Roar Moseng i Tine er med på rådsmøtene.

– Det ble ønsket et gårdsråd med fagpersoner av Grete Lill og Reinert Aakerholm. Min oppgave er å være med og justere driftsplaner hvert år. Sette opp årlige budsjetter og følge opp driften annenhver måned. Det er veldig greit at vi samles så mange fagpersoner. Da kan kursen legges for både lang og kort sikt. For oss er dette en ny form for jobb og er svært interessant. Aakerholm får de innspill han trenger for å ta de beste valgene. Etter hvert år blir det tatt en oppsummering og eventuelle korrigeringer foretatt, forteller Moseng i Tine.

Gir trygghet.

Gårdsrådet har ulik kompetanse og da sees utfordringene fra forskjellig ståsted.

– Det er utfordrende å blottlegge økonomien sin med så mange til stede. Men det er også veldig inspirerende å få andre innspill og at flere vil ta del i utviklinga, sier Reinert Aakerholm, vant med lagspill siden han er fotballtrener for Orkla FK sammen med trenerlegenden Nils Arne Eggen.

– Vi må argumentere godt for våre meninger. Uansett blir de regnet på hvis det er aktuelt. Som eksempler kan jeg nevne: Kvoteleie (positivt), Plansilo (satt på vent), kjøp av skurtresker (negativt). En annen ting vi synes er bra med Gårdsrådet er at alle blir sett i korta. Om banken sier de kan sette ned renta så må de gjøre det. De satte ned renta på et lån på et slikt møte. Vi finner ut at alle sammen har litt å gå på under et positivt press, konkluderer Reinert Aakerholm.

Setter seg mål.

Som bønder er det alltid noe å bli bedre på, og man kan dermed aldri si at en kommer i mål. Det legges arbeidsoppgaver fram mot neste gårdsråd.

– Hittil er det kanskje litt for lite kritiske spørsmål til oss, litt for mye applaudering. Det tar vi på konto til mange nybygg og det er fra nå melkeytelsen skal komme for fullt. Avdråtten ønske vi på 9,5 tonn. Oksene skal leveres 16 mnd gamle på 300 kg. Hvis ikke forventer vi spørsmål fra gårdsrådet, og det må vi og Tine Topp team fôring svare for. Vi tror at alle i gårdsrådet har lært en del av hverandre, og passer på at alle gjør den jobben det er enighet om, sier den rutinerte bonden.

Regnskapskontoret på banen.

Kari Rikstad, leder ved Meldal Regnskapskontor er godt involvert i gårdsrådet på Solbu og en pådriver for «Best på Melk» prosjektet.

– For de som satser stort og satser mye, må det være kjempemessig med et slikt råd. Dermed blir man mer presset til å nå sine mål. Ved jevnlige møter blir det lettere for at alle involverte yter så mye som mulig. Det blir en vinn-vinn situasjon for alle. Jeg har et inntrykk av at Aakerholm er svært bevisst på å nå produksjonsmålene. En investering kommer etter en nøye vurdering. Da blir det lettere å se begge sider og jeg synes det er rart at ikke bankene krever mer vurdering ved store låneopptak, sier Rikstad.

– Det koster litt med gårdsråd men samtidig gir det bedre avtaler. Her er begge ektefeller involvert. De er veldig strukturerte og har god kapasitet. Gjennomføring er veldig personavhengig, og her føler jeg bare positive tilbakemeldinger, mener regnskapslederen.

Mens Rikstad har størst involvering i «Best på melk» prosjektet, er det Orkdal Regnskapskontor som er Aakerholms partner i rådet.

– Dette er svært lærerikt for oss og vi får være tett på brukeren. Vi må svare for regnskapet og vi får et svært godt innblikk i driften. Skulle gjerne sett at flere med tunge investeringer hadde gjort det på samme måte. Ved utvidelser går det greit med driftsplan, finansiering og gjennomføring for bonden og det burde absolutt vært en tettere oppfølging i ettertid, sier Tove Andersen, daglig leder i Orkdal Regnskapskontor.

DSC_7606

 

________________________

INNTEKT FRA LAKS: Lakseturisme med en elvestrekning på 900 meter bidrar også med inntekter til gårdsdriften. Reinert Aakerholm får nok ikke brukt fiskestanga så mye han ønsker med en travel virksomhet.

 

Mindre risiko med god kontroll.

Orkdalsbanken har vært med på mange store utbygginger i Orkdal og Meldal de siste åtte årene.

– Vi har nok vært med på finansiering av et hundretalls millioner de siste årene. Å være med i gårdsrådet til Aakerholm er et godt forum for oss, sier landbrukets rådgiver i Orkdalsbanken, Bernt Tungen.

– Det er flott å hente kompetanse fra flere hold. Mange innsatsfaktorer må til for at alt skal gå godt. Dette reduserer risikoen for oss og gir forhåpentligvis bedre fortjeneste til bonden. For oss blir dette nettverksbygging, og vi kan hente erfaring fra det og få et system for planlegging videre, mener bankmannen.

Ikke bare tanke, men mål.

– Først må vi observere, og så må vi gjøre noe med det. Det er ikke noen vits i å ha en plan eller et mål hvis det er bare å tenke og ikke gjøre noe med det. Derfor mener vi at vi må ha flere med på laget, avslutter ekteparet Aakerholm.

DSC_7593

TRIVES: Ekteparet Aakerholm trives når de kan jobbe med dyrene på Solbu.

Hvorfor gårdsråd

 • Gårdens drift og økonomi i sentrum
 • Ulik kompetanse
 • Diskutere beslutninger og utfordringer
 • Får utordringer vi ikke ville oppsøkt selv
 • Inspirerende
 • Må argumentere for våre meninger
 • Må følge opp det vi har blitt enige om
 • Press på alle involverte

Involverte i gårdsrådet

 • Tine – økonomisk rådgiver
 • Bank
 • Regnskap
 • Tine- Topp team fôring
 • Orkla Landbruk. Et møte i året
 • Andre innkalles etter behov

Agenda på gårdsråd

 • Oppfølging av notat fra forrige møte
 • Budsjett
 • Driftsplan
 • Regnskap
 • Status drift
 • Strategi
 • Renter
 • Arbeidsoppgaver frem mot neste møte
 • Eventuelt

Erfaring etter 2 år

 • Mer bevisst på ledelse
 • Bedre forståelse på økonomi
 • Bank og regnskap får et mer jordnært forhold til økonomien på gården
 • Alle jobber for samme målet
 • For lite kritiske spørsmål
 • Alle lærer noe

Drifta i dag

 • Melkeproduksjon på 530 tonn i robotfjøs fra 2012
 • Okseproduksjon på 100 slakt i året i gammelt ku-fjøs ombygd i 2012
 • Kyllingproduksjon fra desember 2012
 • Kornproduksjon 800 dekar, driver til sammen 1900 dekar
 • Lakseturisme med overnatting

 

 

Kommentarer