YRKESSTOLTHET: June A. Tøkje er glad over valget hun her gjort og setter æren i å gjennomføre dagene på best mulig måte.

Fornøyd med å velge utradisjonelt

STJØRDAL: June A. Tøkje (37) ble ansatt i Allskog SA som skogsarbeider i november 2014. Et valg hun ikke har angret siden. Med god form står hun ikke noe tilbake fra sine mannlige kolleger. Hun oppfordrer andre kvinner til å tenke litt annerledes om de føler på det.

June er fra Austevoll, sør for Bergen og har ikke vokst opp med noen tradisjon for skogsarbeid. Flyttet for en del år siden oppover til Trøndelag og har bosatt seg i Hommelvik. Hun jobbet hos Hageanlegg AS i Trondheim via et vikarbyrå mellom 2008-2014. Det var gjennom dette anleggsgartnerfirmaet, med noen utradisjonelle oppgaver, at June ble presentert for yrket som skogsarbeider.

– Jeg hadde oppgaver gjennom vikarbyrået, blant annet linjerydding. Fikk et kurs med motorsag og dermed kom lysten til å jobbe som skogsarbeider. Tok kontakt med Allskog med et ønske om å jobbe full stilling i skogen, og fikk tilslag i november, smiler den ferske skogsarbeideren.

Jobben til June foregår innen Nidaros Skogforum (Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal, Malvik, Trondheim, Klæbu), og arbeidsoppgavene er mange.

– Jeg er innom alt, fra planting til sluttavvirkning. Liker at det er fysisk og at jeg får brukt kroppen. Jeg har stor interesse for jobben og gjør det jeg kan for å få utført den på en god måte. Innrømmer at det er arbeidet med motorsaga jeg liker aller best, sier hun og kvesser kjedet til ære for Landbrukstidende.

Må ha tøff innstilling.

Vi møter June med rydding langs riksvei 705 i Elvran, mellom Stjørdal og Selbu, for å bedre trafikksikkerheten. Avtalt møtepunkt var enkelt, det var bare å lytte etter en umiskjennelig lyd. Og der var hun, ikke kraftig slik vi kan tenke umiddelbart men heller slank og ikke høy.

– For å være skogsarbeider må du ha rett innstilling. Formen må være god og det gjelder å ta vare på helsa. Mentalt bør du være litt tøff også. Det går ikke an å klage på været. Regn og sludd kan gjøre det hustrig. Og det samme med varme og verneklær. Denne sommeren har vært bra for fysisk jobbing. Jeg er medlem i en forening for kvinner i utradisjonelle yrker. Vi jobber for å få jenter til å tenke litt annerledes. Jeg er stolt over valget jeg har tatt og vil nok kalle det yrkesstolthet, understreker June A. Tøkje.

DSC_7035

Nettverket Kvinner i utradisjonelle yrker er et nystartet nettverk som springer ut fra prosjektet Jenter i bil og elektro, som pågikk i perioden 2008 – 2012. Nettverket arbeider med normalisering av jenters plass i mannsdominerte yrker, ved hjelp av rekruttering og nettverksbygging innen yrkesfagretningene elektrofag, bygg- og anleggsteknikk og Teknikk og industriell produksjon.

Hvordan føles det å være eneste kvinne i arbeidstokken?

– Det hadde vært kjekt med flere, men jeg trives godt i et mannsdominert arbeidsfellesskap. Liker at det er litt konkurranse i jobben, og føler meg sikker på at jeg har valgt riktig yrke. Ungskogpleie er den delen jeg føler er tyngst og linjerydding den med mest spenning. Nå jobber jeg sammen med, og har ansvar for en lærling, men ikke i dag. Egentlig har jeg gått ut i ferie men jeg har ikke spart opp nok feriepengegrunnlag og velger dermed noe kortere ferie. Når tiden tillater, kan det skje at jeg bruker min egentlige utdannelse som servitør. Hadde jeg valgt tradisjonelt tror jeg ikke at jeg hadde hatt det like bra. Liker å jobbe selvstendig, forteller hun.

Vanlig arbeidsdag starter klokken 0730 og varer til 1530, avbrutt av to matpauser. Der er June svært nøye og lar ikke tomme karbohydrater fylle magen.

– Yrket er hardt og jeg setter fokus på kosthold og søvn. Kjenner godt at om jeg spiser riktig så orker jeg mer. Ser vel det kan være tøft å holde på som skogsarbeider til pensjonsalder, men de nærmeste årene føles dette helt riktig, forteller June og griper tak i ryddesaga for å fortsette arbeidsdagen.

Berømmer June.

Arvid Eriksen er regionleder i Allskog, og dermed den som har hatt ansvar for å tilsette June.

– Vi er veldig glad for å ha ansatt henne og er imponert over at hun har valgt den veien. Hun hadde en kompetanse vi etterspurte, og da tenker jeg spesielt linjerydding. Dermed passet det utmerket at hun tok kontakt. Det passet godt med en kvinne og erfaringen er utelukkende positiv. Hun ligger ikke noe tilbake for de mannlige ansatte, hverken fysisk eller faglig. Hun er enkel å stole på og lyser av energi, sier regionlederen.

 

Gjennom et par tiår har Allskog bygd ned arbeidsstyrken, men nå har det snudd litt igjen. Bare i 2014 er det ansatt tre nye skogsarbeidere i Nidaros. Nå er det 9 faste ansatte.

– For å bli en skogsarbeider må du ha interesse om å være ute i all slags vær- og føre. Du må være robust anlagt og like kroppslig arbeid. Vi har svært lite sykedager blant våre ansatte, berømmer Arvid Eriksen.

– En bonus med yrket er at du blir lommekjent i distriktet du jobber. Innen skogsarbeid er det tradisjonelt skogplanting kvinner har bidratt historisk og der tror jeg de har vært hakket bedre enn menn også, sier Regionlederen i Allskog med klar adresse om at han gjerne får flere motiverte kvinner til å søke innen skogbruksyrket.

DSC_7061

RYDDER VEI: Oppgavene er forskjellige og rydding langs trafikkerte veier en viktig faktor. June holder det gående og sørger for at kroppen for nok energi til å gjennomføre en krevende arbeidsdag.

 

Kommentarer