Har du melkerobot, høy ytelse og sliter med høye frie fettsyretall i melka, vil Drøv 12000 passe helt ypperlig i din besetning.

Har Norgesfôr funnet x-faktor mot frie fettsyrer i melk?

Besetninger med AMS sliter oftere med høye tall for frie fettsyrer. En røffere behandling av melka på grunn av et høyere luftforbruk i melkesettet på melkerobotene er ofte årsaken. Men all melk er ikke like ømfintlig og årsakene kan være flere. Norgesfôr har prøvd å finne svar og løsninger når det gjelder de fôringsrelaterte årsakene til høye frie fettsyrer.

Melkefettet består av både mettede fettsyrer (hovedsakelig C16:0) og umettede fettsyrer (hovedsakelig C18:1). Sammensetningen av kraftfôret og forholdet mellom kraftfôr: grovfôr i rasjonen kan virke inn på både mengde, sammensetning og stabiliteten til melkefettet.

Enkelt sagt så vil de celleulosespaltende mikrobene i vomma skille ut eddiksyre og smørsyre som lett tas opp gjennom vomveggen. De blir fraktet til jurvevet og er viktige bestanddeler i fettsyntesen der.

Er det perioder hvor kyrne eter mindre grovfôr, men får i seg relativt mye kraftfôr vil de stivelsesspaltende mikrobene overta. Avfallsproduktet fra deres fermentering er melkesyre som er pH senkende i vomma. Lav pH i vom (sur vom) påvirker spesielt de de cellulosespaltende mikrobene negativt.

Fôrfett i kraftfôr

I kraftfôr blir det i de aller fleste tilfeller tilsatt vegetabilsk fett for å få økt energinivået. Pr i dag er det fett som inneholder palmeolje som blir mest brukt. Palmeoljebaserte produkter inneholder en høy andel C16:0 som altså er en mettet fettsyre. Fettkilder med mye C16:0 i kraftfôret virker ofte positivt på fettprosenten i melka. Andre fettkilder som kan brukes i kraftfôr er f.eks rapsprodukter. Rapsfett inneholder mye umettet fett. Mye umettet fett i fôret vil gi en negativ effekt på cellulosespaltende mikrober og kan gi en lavere fett% i melka. Det er vanskelig for kraftfôrfirmaene å kun bruke slike alternative fettråvarer da de kan gi en lavere fett% i melka. Slik betalingssystemet for melk er i dag vil dette gi dårligere økonomi for produsentene.  Norgesfôr har samarbeidet med TINE og NMBU om en Mastergrad som sammenlignet palmeoljebasert fett og vombeskyttet rapsfett i kraftfôr til melkekyr.  Graden ble forsvart i juni 2015. Forsøket som ble gjort i dette arbeidet viste at de ulike fettkildene ikke påvirket grovfôr- og kraftfôropptaket hos kyrne, og heller ikke ytelsen.  Resultatene viste en vesentlig høyere fettprosent i melka da det ble brukt palmeoljebaserte produkter i kraftfôret i forhold til kraftfôr med vombeskyttet rapsfett.

Forsøket viste også at fettsyresammensetningen i melka ble vesentlig endret. Ved fôring med palmeoljeprodukter som tilsetning i kraftfôret var andelen palmitinsyre i melka vesentlig høyere enn ved bruk av vombeskyttet rapsolje. Rapsoljen i fôret gav derimot økte andeler av oljesyre (C18:1), og resulterte i mer umettet fett i melka.

Faktorer som påvirker stabiliteten til melkefettet

Det er allment kjent at kyr i første del av laktasjonen har et energiunderskudd i forhold til behovet. Det er også kjent at feite kyr tar opp mindre grovfôr og er mer utsatt for sykdom enn kyr i normalt hold (holdpoeng 3-3,5) ved kalving.

Underdekning av energi gjør at fettkulene (fettmembran) i melka blir mer ustabil, og fettsyrene blir lettere tilgjengelig for lipaseenzym. Dermed kan en få økt innholdet av frie fettsyrer i melka.

Det er også kjent at har en problem med frie fettsyrer i melka kan en bruke ekstra med vitamin E for å «stabilisere melka». Vitamin E er en viktig antioksidant som beskytter fettkulene mot «angrep» av lipaseenzym. Men, membranen i fettkulene har flere beskyttelsesmekanismer. Norgesfôr har tilgang på et produkt som vi her kan kalle x-faktor, dette er blitt brukt i Drøv Sau Mjølkefôr i to sesonger med stor suksess. I tillegg er det prøvd i mjølkekubesetninger som har hatt problem med høye frie fettsyrer. Også her har det vært stor suksess.

Har Norgesfôr funnet x-faktoren som gjør fettmembranen enda sterkere? Har du problemer med høye frie fettsyretall kan du få x-faktoren tilsatt i kraftfôret, men det gir en merkostnad for deg på ca 5 øre kiloen.

 

Norgesfôr lanserer nå Drøv 12000

  • Navnet Drøv 12000 indikerer at dette er kraftfôret for besetninger med høy ytelse. Drøv 12000 ble utprøvd høsten 2014 i besetningen til Svanhild Bakke og Olve Gumdahl, Orkdal. Ytelsen i 2014 kom på 10320 kg EKM pr årsku d.v.s. at flere kyr produserte opp mot 12000 kg melk dette året. Drøv 12000 har noe høyere andel AAT og mer energi (NEl) enn Drøv Fase 1. Det er i Drøv 12000 tatt hensyn til at kyr med høy ytelse har en høyere omsetning i vomma og i lever. Drøv 12000 er tilsatt varmestabil levende gjær som bidrar til økt fordøyelighet av fiber (NDF). Økt nedbrytning av fiber resulterer i mer eddiksyre og dermed mer substrat til jurvevet og da mer produksjon av melkefett. Drøv 12000 tar hensyn til det faktum at høyt produserende kyr, i første del av laktasjonen, ofte har et energiunderskudd. Energiunderskudd i første del av laktasjonen kan gi problemer med frie fettsyrer i melka. Hos Svanhild Bakke og Olve Gumdahl var frie fettsyretallet før og etter testperioden på 0,3 mens det i testmånedene var på 0,2.
  • Drøv 12000 er tilsatt x-faktoren for å begrense problemet med høye frie fettsyrer. I tillegg har vi hensyntatt at høyt ytende kyr i større grad vil ha et energiunderskudd i første del av laktasjonen og de har en høy omsetning av stoffer gjennom lever. Ved energiunderskudd i lever kan det bli en ufullstendig nedbrytning av karbohydrater til ketoner, herav sykdomsnavnet ketose. Drøv 12000 er tilsatt vombeskyttede og varmestabile B-vitaminer (B5, B6, B7, B9, B12) designet for kyr med høy produksjon og i AMS. Disse bidrar til økt enzymaktivitet og metabolisme i lever. Det er ingen garanti for at egne vommikrober produserer optimale mengder B-vitaminer hos kyr med så høy ytelse. Ekstra tilførsel gjennom kraftfôret sikrer optimal metabolisme i dyret og kan bidra til bedre produksjon i AMS.

Som de første i landet vil nå Norgesfôr bruke vomstabile B-vitaminer, dette finner du i Drøv 12000. Ved Norgesfôr Orkla velger vi nå å fase ut Drøv Fase 1 høg, og erstatter denne med Drøv 12000. Slik det kan se ut nå vil grovfôrkvaliteten fra 1. slått i år være generelt god med hensyn til energi og mengde sukker. Proteininnholdet derimot er nok lavere enn det det pleier å være. Her vil da Drøv 12000 være et godt valg for flere brukere. Har du melkerobot, høy ytelse og sliter med høye frie fettsyretall i melka, vil Drøv 12000 passe helt ypperlig i din besetning.

Kommentarer