KRAFTIG: Det skal kraftige saker til for å kunne knuse stein opptil 40 cm. I diameter. Stian Greni og Are J. Rotlid prater om knuserens fortreffelighet.

Nydyrker med kraftig steinknuser

ÅLEN: Det dyrkes nytt areal. Stian Greni i Haltdalen i Ålen kommune er i full gang med dyrking på gården Bjørgum.

Når hele nydyrkingsfeltet er ferdig er jordvidda på bruket utvida med 287 dekar. I dag eier Greni og familien 170 dekar og det leies bortimot 400 dekar fra 18 nabobruk, der det lengste er ca. 2.5 mil fra eiendommen. Greni driver økologisk melkeproduksjon. Han har også 50 v.f. sau.

Produksjon

– Jeg tror det er lurt å være litt nøktern med utgiftene. Ikke bare å se på høye produksjonstall og ytelse. Men også å tenke på hva som står på den nederste linja på regnearket. Kvoten her er på 112 tonn. Snittet pr årsku er på knappe 6000 liter. Kraftfôrprosenten ligger mellom 17 og 18.

Det meste av kalvinga foregår på senhøsten, men det er kalving hele året. Kalvene får også rikelig med melk i starten.

– Viktig, tror jeg, at de får en god start. Det ligger god økonomi i det også, forteller Stian Greni som også sysler med tanken om å ha noen ammekyr, la kalvene få gå med mora. – Jo, det er mulig jeg prøver det.

Fjøset er gammelt så på sikt må det gjøres noe der. Enten blir det nytt løsdriftsfjøs og robot eller så får en satse på sau.

– Rovdyrplager har det vært mye av her, skjønt de par siste årene ikke vært så verst. Men både bjørn, jerv, ulv og også gaupe har jevnlig forsynt seg av husdyrbesetningene i dalføret.

– Det meste av fôret legges i silo. I år ble det gode avlinger så det ble noen rundballer også, selv om jeg ikke er så glad i dem, forteller han. Dessuten har han ca. 100 dekar med høy. For det meste til medisinsk bruk. Høy er godt fôr for dyra.

Nydyrking

Det var en aktiv bruker vi prata med på nydyrkingsfeltet i sommer.  I de siste årene har han kjøpt en god del skogareal og utvida næringsgrunnlaget på gården. Det meste har han kjøpt av kommunen, i alt 6500 dekar. Resten er kjøpt privat.

Greni 3

– Men det var vanskelig tidligere i sommer å drive med nydyrking, sier han. – Mye regn gjorde at det har nesten vært umulig å komme utpå feltet. Planene ble klare såpass sent på fjoråret at vi knapt kom i gang da. Det var skog på feltet som skal dyrkes, men skogen skulle gjerne stått en 20 år til. Det ble et såkalt 0-oppgjør forteller Greni. Skogen, den som var stor nok, ble tatt og så fikk bulldoseren skyve ned resten.

Stein er det mye av på eiendommen. Så har han da også utstyrt traktorene sine med steinsvans foran.
– Det er greit å fjerne de steinene som er i veien. Når jeg driver med onnearbeid er det lettvint og bare fjerne de steinene som kommer opp og få de vekk.

Finansiering

– Drifta har gått rimelig bra opp gjennom årene, noen kroner i overskudd har det blitt så finansieringa av kjøpt jord og skog er tatt av oppsparte midler, sier Greni.
– Kostnaden på nydyrkingsfeltet ja, si det. Det er litt avhengig av hvor lang tid det tar før jeg blir ferdig.  Greni regner med innleid hjelp vil dreie seg om rundt en million kroner. Og så blir det nok minst like mye i tillegg.

– Som sagt, lånebehovet avhenger litt av hvor lang tid dette tar. Jeg bruker jo av overskuddet på gårdsdrifta og så får vi se hvor langt det varer. Som sagt, på våren og forsommeren var det vanskelige forhold. Drar dette ut i tid så blir mer finansiert av gårdens overskudd.

Han er glad for den positive holdningen til kommunen overfor de som satser og vil drive med jord og husdyrproduksjon. Ålen kommune har gitt et rentefritt lån på 200 000 kroner. Det kommer godt med, forteller Greni.

Steinknuser

Greni har investert i en Kirpy steinknuser. Den ser ut til å fungere meget bra.

– Traktoren jeg bruker foran knuseren er en Deutz i 5000 serien på 127 hk. Det trengs. Kanskje litt i minste laget med hestekrefter, men det regulerer en jo litt med farten. Knappe 600 meter i timen gjør jeg unna, altså nesten et mål. Arbeidsbredden på knuseren er 1.8 meter. Og jeg har knust stein opptil 40 cm i diameter. Fra 25 cm og nedover går det som en lek. Er jo litt spent på hvor lenge jeg kan kjøre før jeg må skifte hammere, men som sagt, hittil er alt bare fryd og gammen.

Steinknuseren er franskprodusert. Den er solid og gjør godt arbeid. Når Greni har kjørt en gang på nydyrkingsfeltet er det så å si ferdig såbed.
– Den gjør skikkelig godt arbeid og som sagt, dette er en fornuftig investering. Jeg kommer nok til å bruke den også på andre jorder der jeg gjør onnearbeid.

Knuseren kosta rundt 350 000 kr og han kjøpte den av firmaet Landbruksteknikk på Møre. Are Jon Rotlid, daglig leder i firmaet, forteller at produsenten har over en 100-årig lang tradisjon med å produsere utstyr som tåler en støyt. Det starta med stål til plogskjær. De første steinknuserne ble produsert i 1974, så de har erfaring med slike knusere.
– Og det er nettopp erfaringen de har høsta etter flere års bruk under skiftende forhold som gjør at disse knuserne er robuste og holder hva de lover.

– Transport er i dag en stor økonomisk byrde for mange. Det er langt bedre økonomi i å knuse steinen på stedet, enn å kjøre den bort og tilføre ny masse, sier Rotlid. Noe som også Stian Greni er enig i.

Greni 1

SÅBED: En gangs kjøring er som regel nok. Da er stein knust og jorda gjort klar til å ta i mot såvarer.

 

 

Kommentarer