Effektiv transport av husdyrgjødsel

MIDTRE GAULDAL: Store gårdsbruk gir lengre avstander fra driftsbygning med gjødsellager til jordene der gjødsla benyttes. Aune Transport AS med kontoradresse i Støren anskaffet nylig en helt ny bil med henger, til gjødseltransport med en total kapasitet på 34 m3.

Landbrukstidende fikk være med på en runde i Soknedalen, der Vollan Gård ønsket transport mellom gården og til et gjødsellager på et bruk med tilhørende leiejord. Daglig leder i firmaet Arnt Egil Aune har stort sett bare god erfaring med den første månedens drift av nybilen, og forteller villig om hvordan det hele fungerer.

– Vi har hatt en eldre gjødselbil i fire år og den var nå totalt utslitt. Den nye Volvo 540, 8×4 med henger og påbygg fra WM i Danmark er skreddersydd til behovet. Danskene har lang erfaring med denne type transportutstyr. Investeringen for oss ligger på tre millioner kroner og vi regner med å ha den i trafikk året rundt. Trykket på jobben vil være størst i vekstsesongen mellom mars og august, og aktiviteten ligger nok på et godt nivå til ut oktober. Nå ser vi at oppdragsmengden i november også er grei. På denne tiden vil transporten bestå av flytting mellom lager. Når det blir vår må det nok bli skiftordning på bilen, forteller en entusiastisk Arnt Egil Aune i Aune Transport.

Tilrettelegging viktig.

Geografisk har firmaet oppdrag med gjødseltransport i hele Sør-Trøndelag, Nord-Østerdal og Nord-Møre. Bilen har sovekabin, slik at sjåføren kan overnatte når oppdraget er lengre unna. Det blir upraktisk å returnere til Moøya i Støren der bilen normalt er stasjonert.

– Vi ønsker etter hvert også å presentere tilbudet vårt i Nord Trøndelag, forteller Aune.

Han tror at gårdbrukerne etter hvert vil finne ut at veitransport med traktor og gjødselsvogn er både kostbart og tidkrevende. Gjødseltransporten er basert på timepris og det er selvsagt god økonomi i tilrettelegge for effektiv lasting og lossing. Dermed veldig selvdisiplinerende.

Rundkjøringer er effektivt og kostnadsbesparende.

– Vi er generelt glad i rundkjøringsløsninger der det er mulig. Da kan vi frakte med bil og henger. På offentlig vei er det totalt 33 m3 maksimalt. Bilen tar 19 m3 og hengeren 15 m3. Volvo’n har en styrbar aksel først og sist, noe som gir bilen en god fremkommelighet. Bilen blir dermed ekstra smidig, også med henger. Bilen er utstyrt med et datastyrt system som overvåker og justerer lufttrykket i drivhjulene. Ved lav hastighet på veier med dårlig bæreevne kan lufttrykket halveres. Framkommeligheten øker og belastningen på underlaget blir sterkt redusert.

Stor kapasitet.

Kent Roger Stenbro er fast sjåfør på bilen og kan i sin arbeidsdag kontrollere alle operasjoner fra førerhytta via flere kamera og en skjerm. Stenbro kjører bilen rutinert til ved gjødselkummen til Ole Magnus Moen på Vollan Gård. Fem minutter tar det å fylle tanken på bilen via en lasterobot, en kran med sugeslange. Rørgata er på 10 tommer og kapasiteten påmaksimalt 9 m3 i minuttet.

– Dette er blitt en fin arbeidsplass. En del tilvenning har det vært med nytt utstyr, forteller Stenbro og forklarer at dagens skift har 10 runder og avstanden mellom de to gjødsellagrene

er 4,5 km. Da er det flyttet på 190 m3 husdyrgjødsel. Med maksimal tilrettelegging er det mulig med to lass i timen og da blir kapasiteten økt betydelig.

Etter at nybilen har kommet i tjeneste har tilstrømmingen av kunder økt en god del. Midt i praten kommer det inn en telefon til Aune.

– En bonde fra Snillfjord ber om hjelp til å få tømt et gjødsellager som holder på å flyte over. Det er det viktig å hjelpe, understreker daglig leder, og lover å komme egenhendig dagen etter.

Tror på satellittlager.

Avstanden mellom gjødsellager behøver ikke være stor for at det ligger en god økonomi for bonden å leie på transport.  Aune forteller at et par kilometer kan være en svært vanlig transportstrekning. Han tror at planleggerne nå må tenke på en annen måte.

– Jeg tror at gjødselkummer bør dimensjoneres for jorda i nærheten av fjøset og at det heller bygges satellitt-lager. Mest mulig lagune med tilrettelegging for slepeslange og stripespreder. Vi tilbyr en pakke med graving og duk, og størrelsen på lager kan være 700, 900 eller 1100 kubikkmeter. Med GPS kan vi grave eksakt grop til den formsydde duken fra en ekstern leverandør. Jeg tror bonden må tenke lagune, slepeslangespreding. sier Arnt Egil Aunes som styrer 23 ansatte i firmaet Aune Transport AS, fordelt på flere entreprenørområder.

Gårdbrukeren ser stort behov.

Vollan Gård er en stor aktør innen landbruket. Gården har en melkekvote på 450 tonn, og en kombinert besetning med gris. 65 årspurker og rundt et tusen slaktgris.  Ole Magnus Moen er den ene av to drivere, og benytter seg av den effektive transporten av husdyrgjødsel til Aune.

– Dette er lettvint. Mengden er stor, produksjonen i dag gir tre tusen kubikkmeter gjødsel og mer vil det bli, sier Moen.

Oppføring av et nytt fjøs til oppfôring av okser bekrefter det Moen forteller.

– Det vil også bli bygget en ny gjødselkum med forbindelse til den som er i dag. Den var tilrettelagt for gårdagens gjødseltransport. Det er jo selvsagt mulig å frakte med eget utstyr men akkurat nå føler vi ikke det som noe tema. På denne måten kan vi kjøpe oss fri til andre arbeidsoppgaver. Jeg mener det er stort behov for en slik tankbil som kan betjene mange kunder, sier gårdbrukeren i Hauka som ligger på grensen mellom Budalen og Soknedalen.

Spredemuligheter.

Tankbilen har en kanon på toppen av bilen med 50mm dyse slik at det går å sprede inntil 70 meter på siden av bilen. Det kan være godt egnet der transport kan være etter avlingsvei, og spredning skal skje på blaute eventuelt bratte områder ved siden av.

-Bilen har også spredeutstyr slik at det er mulig å ta det direkte på arealer som skal pløyes om grunnforhold og værforhold tilsier at det går å kjøre. Der kommer også reduksjonsventilen av lufttrykk til sin rett for mindre belasting. Optimalt kan det da spredes mer enn 500 m3 på en dag. Men det er den ordinære transporten mellom lager som er hovedgeskjeften med bilen, utdyper Arnt Egil Aune.

Transport av husdyrgjødsel kan ikke lenger betraktes som «skitarbeid». Undertegnede husker godt utkjøring av tørr møkk med hest og kistvogn. Spredeutstyret var fraugaffel og sterke overarmer. Via flere løsninger som den kjente Guffen er vi kommet dit vi er i dag. Sjåfør Kent Roger Stenbro kan avslutte arbeidsdagen uten klesskift, gå inn på butikk eller kafeteria uten at noen snur seg etter lukta.  Transport av husdyrgjødsel har blitt en flott jobb.

Aune

PÅ PLASS: Bilen legger til ved gjødselkummen og lasteroboten løftes på plass.

Aune

KONTROLLERES DIGITALT: Kent Roger Stenbro har god oversikt med det som skjer og kan gjøre det som trengs fra førerhytta.

Aune

Tanken fylles fort.

Aune

LEVERING: Et leid gjødsellager i nærheten av leiejorda er destinasjonen. 190 m3 husdyrgjødsel ble flyttet den dagen.

Aune

JUSTERE LUFTTRYKK: Her er det automatisk redusert etter kjøring i rolig fart på gårdsvei.

Aune

MULIG UTVIDELSE: Daglig leder Arnt Egil Aune tror på full utnyttelse av bilen og ser for seg en mulig utvidelse på sikt.

Kommentarer