FAVNEN FULL: Ola Kai Faksdal og Sissel Thorsen fremviser et rikt antall av grønnsaker fra årets avling.

Økt interesse for å dyrke egne grønnsaker

FOSNES: Det å dyrke sine egne grønnsaker er blitt en trend i tiden. Forbrukerne ønsker å ha kontroll med hvordan mat produseres. Langt de fleste har den fagkunnskap som trengs, det samme med plass til å få det gjennomført. Andelslandbruk er dermed er fantastisk løsning, og på Jøa har Ola Kai Faksdal og Sissel Thorsen lagt til rette for dette.

Dun Andelslandbruk ligger på Dun Gård midt inne på Jøa. Navnet Dun assosieres for de fleste til den kjente forfatteren Olav Duun. Han er oppvokst på øya, men forfattergjerningen ble utført i Vestfold. Barndomshjemmet hans er restaurert i den senere tid og åpent for publikum. Dun Andelslandbruk ligger like ved og denne reportasjen handler om nettopp det, dyrking av grønnsaker på en bærekraftig måte. Den første sesongen er akkurat avsluttet, og til tross for en sommer som ikke har vært grønnsakdyrkernes favoritt, har det etter alle solemerker blitt et veldig tilfredsstillende resultat.

– Det har ikke vært så mye problem i oppstartåret til tross for dårlig vær, men det har vært svært mange time i åkeren, forteller gartneren Sissel Thorsen.

Dun

HØSTARBEID: Stor dugnadsgjeng er på plass. Bildet er tatt først i oktober og er under opptaking av potet og kvitløkssetting (Foto: Sissel Thorsen)

Sissel jobber som journalist og er instruktør i mindfulness, men nå opptar grønnsaksproduksjon mye av tiden. Gartnerutdannelsen er tatt på Mære Landbruksskole.

– Jeg måtte det for å få nødvendig kunnskap, og lærekurven har vært stupbratt, utdyper hun.

Målsetting om ett hundre.

I den første sesongen har det vært 45 andelshavere. Hver andel er prissatt til 2500 kr og en engangs innmeldingsavgift på 500 kr.

– Andelslandbruket startet som eget lag utenom gårdsdriften men er nå organisert gjennom gården. Vi hadde et antall på mellom 30 og 50 andeler i intensjonen for å komme i gang. Nå ser vi at målet kan være å nå hundre medlemmer i løpet av et par år. Tror interessen kan komme dit hen at det blir venteliste for å være med. Andelslaget har eget styre og budsjett, åpen økonomi, og medlemmene er selv med og bestemmer, poengterer Sissel og Ola Kai.

Billige grønnsaker.

Hovedtyngden av medlemmene kommer fra øya, men det er også medlemmer fra Namsos, Overhalla, Inderøy og Verdal. Noen av andelshaverne er gårdbrukere selv, men finner det mest rasjonelt i å være med på fellesskapet om grønnsakdyrking.  I utgangspunktet skal andelseierne hente avlingen sin selv i åkeren. For de som bor et stykke unna kan det være fint med samarbeid om å få bragt grønnsakene.

– Vi har tanker om å få til et droppunkt der de som bor lengst unna har mulighet for å hente, forteller Sissel.

Ved såing og planting blir det regnet raust. En generell beregning som brukes er at en andel skal dekke én persons forbruk i 10 uker. I følge Norsk Landbruksrådgiving skal det være billigere enn om du skulle kjøpt tilsvarende med grønnsaker i butikken.

Deler risikoen.

Ambisjonen til paret på Dun Gård er å gi forbrukerne mulighet til å påvirke en matvareproduksjon uten sprøytemidler og kunstgjødsel.

– Per i dag finnes det nesten ikke noen mulighet for å få grønnsaker på denne måten ut i markedet. Vi blir avhengige av å selge varene selv. Dette er en modell forbrukerne har jobbet fram. Forbrukerne vil ha rene grønnsaker, og det viser seg at mange er villige til å gjøre en innsats selv her, sier en engasjert gartner.

Dun

FARGERIKT: I grønnsakåkeren finnes mange forskjellige sorter. Sissel Thorsen viser fram en lilla blomkål.

– For gårdsdriften er dette opplegget en fordel i og med at en får inntekt før dyrkingen tar til. Alle andelshaverne er med og deler risikoen om avlingen blir liten, og i form av masse god mat om avlingen blir god. Blir det et godt år, er det godt for alle.

Minst tre dager i åkeren.

Ved å starte med noe nytt blir det å prøve og feile. Alle andelseierne er nye og dermed er oppfølging og informasjon svært viktig.

– Her har vi masse folk som lærer mye, det sosiale er et stort pluss. Vi innkaller til dugnader og arbeidsøkter når det trengs, og sørger etter beste evne for at andelshaverne får god informasjon. Vi sender ut informasjon på facebook om hvilke arbeidsoppgaver som er forestående. Pr. i dag er det avtalen at hvert medlem jobber minst tre dager i løpet av sesongen. Interessen for driftsmåten er stor og den blir tydelig ved at vi allerede har passert to hundre følgere på facebooksiden, tilføyer Sissel Thorsen.

34 forskjellige sorter.

Området for grønnsakdyrkingen ligger ved Dun Feriehus. Et gammelt nordlandshus som er godt tatt vare på og brukes til utleie. Uthuset er omgjort til oppholdsrom for kaffepauser under tak. Målsetting er å få bygd et egnet kjølerom, pakkerom og eget toalett for andelslandbruket. Åker og gårdstun med grillmuligheter er alltid åpent for medlemmene.

Dun Gård sørger for god jordbearbeiding, gjødsling og ugrasarbeid. Sissel står for det daglige arbeidet med åkeren.

– Utvalget av grønnsaker er svært assortert, og vi opplever god kvalitet. Denne sesongen har vi hatt 34 forskjellige sorter, men rødbeter fikk vi ikke til, til det var starten på sesongen for kald. Tror ikke at du finner et slikt utvalg i noen av fylkets butikker. Spisskålen var så god at vi tok kun det til lunsj en dag, smiler Sissel og Ola Kai.

Økologisk revisor.

Dun Gård er slektsgården til Ola Kai Faksdal. Han overtok den i 1991 og la om til økologisk drift i år 2000. I 2004 ble det slutt med dyrehold og dagens drift består av økologisk korn og grasproduksjon. I 2002 startet han i arbeid som revisor i Debio. Jobben består i å kontrollere at økologisk regelverk blir fulgt. I hovedsak er det Namdal og søndre Helgeland som er distriktet.

Dun

NYPOTET: Ola Kai tar opp poteter til middagen.

– Revisjon har en hovedregel om at en ikke skal være mer enn fem år sammenhengende hos samme bruker. Dette for å unngå å bli for husvarm. Jeg ser mye interessant og alle som driver økologisk er veldig engasjert i å prøve å få det til. Sammen med revisjonen hender det vi tar KSL- kontroll som skal være hvert femte år. Dermed sparer vi et besøk. Minst ti prosent av kontrollene skal forgå uanmeldt, understreker øko-revisoren.

Utvikle videre.

Paret har planer videre med gården og ønsker å lage spennende rammer rundt andelslandbruket. En målsetting er å gjøre handel med flere økologiske produkter til et satsingsområde for gården.

-Vi ønsker å skape liv og røre på gården og et sted der folk trives. Når en bor i en utkant er det viktig å finne på noe. Myten om sidrumpa bygdefolk er sterkt overdrevet, understreker de innovative brukerne på Dun Gård.

Dun Andelslandbruk har en informativ nettside innbefattet oppskrifter: www.dunandel.no

Kommentarer