Kraftfôr- ett nødvendig supplement til søyer om våren

Best mulig antioksidantstaus hos søya vil bedre søya- og lammas immunforsvar, minske faren for sykdom og gi livskraftige lam med høy tilvekst. Den beste starten får lamma ved at du begynner med Drøv Sau Melkefôr minst seks uker før lamming.

Sytti prosent av fostertilveksten skjer de to siste månedene av drektigheten, og desto flere foster – jo mer øker energibehovet. Men med grovfôropptaket er det dessverre motsatt – jo flere foster, desto mindre plass blir det til grovfôr.
Fostertelling har revolusjonert sauefôringa før lamming. I dag har vi mulighet for å gruppere søyene basert på antall foster og dermed gi dem det kraftfôret de har behov for.

Artikkel2

Anbefalte mengder Drøv Sau Melkefôr pr. dag med et normalt godt grovfôr

Etter lamming økes kraftfôrmengden til søya til 0,5 kg kraftfôr pr. lam fordelt på tre fôringer. Opptrappingen etter lamming bør skje med maksimum 100 g/dag.

For å få livskraftige lam er det viktig at alle får råmelk. Innholdet av immunstoffer i melka synker raskt. Det førstefødte lammet må derfor ikke få drikke opp alt det beste. Mange har god erfaring med å melke ut 3 – 4 dl når det første lammet blir født og fordele dette med sonde på alle lammene hennes. Særlig god effekt har dette når søya har mange lam.

Hva er så unikt med Norgesfôr sitt Drøv Sau Melkefôr? Rask vekst og høy produksjon medfører høyere stoffskifte og en økt produksjon av frie radikaler. Da er det ekstra viktig at søya klarer å uskadeliggjøre disse for å unngå oksidativt stress. Det finnes to hovedmåter søya kan nøytralisere frie radikaler på. Den ene er via enzymer som omdanner de skadelige stoffene til vann og oksygen. Et av disse enzymene er glutathione peroxidase, et selenholdig enzym. Opptaket av, og omsetningen av organisk selen er bedre enn for uorganisk selen og organisk selen kan lagres i kroppen. Halvparten av tilsatt selen i Sau Melkefôr er organisk.

Den andre forsvarslinjen er antioksidanter, som f.eks vitamin C og E. Vitamin C er et vassløselig vitamin, og blir i liten grad lagret i kroppen. Mens vitamin E er fettløselig og kan lagres i kroppen. Vitamin E er oftest omtalt når det er snakk om antioksidanter. Naturlig vitamin E er det mye av i grønt gras og dyra utnytter naturlig vitamin E effektivt. Høy og rundballer har et lavt innhold av vitamin E. I kraftfôr og tilskuddsfôr er det vanlig å tilsette syntetisk vitamin E. Syntetisk vitamin E er i 8 ulike former, hvorav kun en er i naturlig form, alfa-tokoferol. Vitamin E er tilsatt i Drøv Sau Melkefôr og i VitaMineral Drektig Sau forekommer den også i den naturlige formen.

I naturen finnes det stoffer i planter som har antioksidanteffekt, såkalte polyfenoler. Hos drøvtyggere må polyfenolene gå gjennom vomma og der utsettes de for bakteriell gjæring før de kommer til tarmen og kan tas opp i blodet. Polyfenoler til drøvtyggere må derfor være vomstabile forbindelser eller gjæringsprodukter som kan virke som antioksidanter. Antioksidanten naringenin som finnes i sitrusfrukter kommer seg gjennom vomma uten å bli fermentert. Naringenin tas godt opp i tarmen og bidrar som et godt antioksidantsupplement til vitamin E. Norgesfôr har valgt i bruke polyfenoler i Drøv Sau Melkefôr for å utfylle vitamin E som antioksidant.

Enhver form for stress hos søyer i siste del av drektigheten og første tida etter lamming påvirker fôropptaket. Klipping, flytting og fôring med frosset grovfôr gir et lavere fôropptak. Dette igjen fører til at vomma kommer i ulage og produksjon av blant annet vitaminet B12 reduseres. Ustabile vomforhold kan også gi akutt tiaminmangel (B1) som kan føre til hjernebarksår. B-vitaminer (8 stykker) er viktig i glukosemetabolismen i cellene. Glukose er en viktig energikilde for både folk og fe. Spesielt hos drøvtyggere som har produksjon av propionsyre i vomma er levra viktig for glukoseproduksjonen. Levra utfører også glukoneogenese, danning av glukose fra stoffer som ikke er karbohydrat deriblant fra noen fettsyrer og fra aminosyrer. I glukosemetabolismen inngår B-vitaminer som pantotensyre (B5), biotin (B7), riboflavin (B2), cyanokobalamin (B12), niacin (B3) og folsyre (B9) som deler av ulike enzymer.  Til høyere produksjon ei søye har, det være antall foster/fostertilvekst eller melkeproduksjon til høyere krav stilles det til at levra kan omsette næringsstoffene. Derfor har Norgesfôr i år tilsatt flere vom- og varmestabile B-vitaminer (B5, B6, B7, B9 og B12) i Drøv Sau Melkefor for å sikre at søya klarer å produsere nok egen energi.

Artikkel

Figuren viser litt av forløpet for danning av glukose (energi), Fra muskulatur til lever.

 

Fakta:
Vitamin B12 er viktig i en rekke reaksjoner i organismen. I sukkerstoffskiftet (glukoneogenesen) er vitaminet kofaktor i omdanningen av propionsyre til succinyl-CoA, og ved mangeltilfeller vil en opphopning av mellomproduktet metylmalonyl-CoA (MMA) kunne registreres via blodanalyser. Sukkerinnholdet i plantene betyr derfor noe for graden av alvorlighet i mangeltilstanden, og ved store sukkerkonsentrasjoner vil opphopningsprodukter nærmest virke giftig i levercellene (Ulvund og Pestalozzi, 1996). Vitamin B12 er bl.a. også nødvendig i DNA- og hemoglobinsyntesen samt for normal produksjon av myelin (som isolerer nervecellene).

Kommentarer